Speciallægeerklæring: Når du skal søge erstatning

Når man indgiver en skadesanmeldelse er der flere faktorer, man skal tage i betragtning. En vigtig faktor er speciallægeerklæringer, herunder især valget af speciallæge.

Hvad er en speciallægeerklæring?

En speciallægeerklæring skal reflektere de konkrete resultater fra en lægeundersøgelse vedrørende sundhedsmæssige forhold, som for eksempel en myndighed eller et forsikringsselskab ønsker uddybet i forbindelse med f.eks en arbejdsskade erstatningssag

Hvad skal en speciallægeerklæring indeholde?

Formålet med en speciallægeerklæring er at opnå en upartisk, fagligt baseret og omfattende beskrivelse af et behandlingsforløb, patientens klager og speciallægens konklusioner. 

Speciallægeerklæringen skal nøjagtigt afspejle de objektive resultater af en medicinsk undersøgelse vedrørende de helbredsmæssige forhold, som eksempelvis en myndighed eller et forsikringsselskab ønsker at belyse.

Hvorfor er den vigtig ift. at få erstatning?

Speciallægeerklæringer udgør en væsentlig del af det samlede materiale, der danner grundlag for afgørelser truffet af forsikringsselskaber eller myndigheder. Det er dog vigtigt at understrege, at selve beslutningen om, hvorvidt en person har ret til eksempelvis pension eller forsikringsydelser, altid ligger hos myndigheden eller forsikringsselskabet. Speciallægen har derfor ikke beføjelse til at afgøre, om en person kvalificerer sig til en ydelse, erstatning eller lignende.

Statusattest og speciallægeerklæring

Det sker at forsikringsselskaber afgiver erstatningstilbud uden forudgående indhentning af en speciallægeerklæring. I stedet anmoder de muligvis om en statusattest fra ens egen læge. Det er vigtigt at bemærke, at en statusattest ikke er lige så omfattende som en speciallægeerklæring, og derfor er det nødvendigt at være opmærksom på, om statusattesten nøjagtigt beskriver ens helbredsmæssige gener og deres omfang. Hvis dette ikke er tilfældet, bør man insistere på, at der også indhentes en speciallægeerklæring, før man accepterer et erstatningstilbud. 

Du kan selv finde speciallæge

Forløbet i forbindelse med indhentelse af en speciallægeerklæringen sker typisk ved, at forsikringsselskabet sender en række bud på egnede speciallæger, som du kan vælge mellem. Dog er man ikke forpligtiget  til at vælge én af de forslåede læger. 

Du har derfor mulighed for at vælge speciallæger, som du ønsker at konsultere. Selvom det i visse tilfælde kan tage lidt tid at opnå enighed, anbefaler vi, at du udnytter denne mulighed for at vælge din egen læge, da erklæringens betydning er afgørende for erstatningens størrelse.