Privatlivspolitik

Søg

Privatlivspolitik

Vi behandler dine persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Store Torv Erstatningsadvokater er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Store Torv Erstatningsadvokater

Store Torv 16, DK-8000 Aarhus C
Website: https://storetorv-erstatningsadvokater.dk
CVR: 19 760 545
Advokat Lotte Ankjær
Telefon: +4586130144
Mail: kontakt@storetorv-erstatningsadvokater.dk


Behandling af persondata

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender data om dig primært for at opfylde de aftaler du indgår med os og sekundært for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester, samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter eksempelvis:

  • Personlige oplysninger: oplysninger du selv indtaster i forbindelse med kontakthenvendelse til Store Torv Erstatningsadvokater. Oplysningerne omfatter f.eks. navn, e-mail, telefonnummer, og sags – eller helbredsoplysninger.
  • Oplysninger om brug af hjemmesiden: oplysninger om, hvilke sider du besøger på hjemmesiden og din ip-adresse, opsamles i logfiler. Oplysningerne bruges til at forbedre oplevelsen af vores website og til teknisk fejlsøgning. Oplysningerne slettes efter maksimalt 36 måneder.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Oplysninger fra kontakthenvendelser gemmes af bogføringshensyn i 3 år.

Generelle henvendelser gemmes indtil vi har leveret dine ønskede ydelser (maksimalt 2 år).

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Vi videregiver aldrig dine persondata til samarbejdspartnere og aktører til brug for markedsføring.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål.

Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Klageret

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til direkte til Store Torv Erstatningsadvokater. Din klage kan indgives på mail til kontakt@storetorv-erstatningsadvokater.dk (se også kontaktoplysninger øverst).

Cookiepolitik

Cookies, formål og relevans

Når vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Vi placerer cookies på din enhed for følgende formål:

  • Generel statistik om trafik og brug af websitet
  • Afspilning af video

Vi placerer cookies på din enhed fra følgende samarbejdspartnere:

  • Google Analytics
  • Vimeo

Google

Når du besøger storetorv-erstatningsadvokater.dk bliver dit besøg delt med Google for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring.

Statistik data opbevares i 26 måneder.

Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med Google. Google kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Vimeo

Når du ser video på storetorv-erstatningsadvokater.dk bliver dit besøg delt med Vimeo for at vi kan lave statistik for videovisninger og måle effektiviteten af vores markedsføring.

Vi deler også oplysninger om din videovisning på vores website med Vimeo.

Vi indhenter dit samtykke

Før vi placerer cookies på din enhed, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af statistik, funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

Så lang tid opbevares cookies:

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies

Se vejledning i hvordan du sletter cookies her

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her på minecookies.dk

Sådan får du fintmasket kontrol over cookies

Hvis du ønsker over hvilke cookies der bliver placeret på din enhed anbefaler vi værktøjet ”Ghostery”. Vi er på ingen måde affilieret med Ghostery eller yder support på brugen heraf.

Du kan også opsætte din iOS enhed til at blokere visse cookies – læs mere hos Apple Support.