Nyheder

Denne erstatningsordning/pulje er ukendt for de fleste, men den kan betyde helt andre erstatningsmuligheder, såfremt DFIM, som administrerer ordningen, anerkender erstatningsansvaret. Vi har netop fået anerkendt ansvar hos DFIM i en sag, hvor klienten oprindelidt tog kontakt til os for at drøfte sine muligheder i forhold til en privattegnet ulykkesforsikring.

Vi søger dygtig, engageret og fleksibel jurastuderende med et højt fagligt niveau. Vi forventer, at du kan arbejde 1-2 dage om ugen, og at du kan tiltræde hurtigst muligt, gerne medio august 2022 og senest 1. september 2022. Arbejdet vil primært bestå i juridisk sagsbehandling, transskribering samt diverse ad hoc-opgaver.

Vi har netop afsluttet en efterhånden langstrakt erstatningssag mod en autoansvarsforsikring, som (sædvanlig) havde gjort lavhastighed gældende og derfor ikke ville udbetale erstatning til vores klient. Sagen havde været forelagt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) til udmåling af både varigt mén og erhvervsevnetab, hvor AES havde fastsat méngraden til 10 % og

Klienten tog kontakt til os efter at have slået hovedet ind i en installationskanal på sin arbejdsplads, hvorved klienten havde fået svær hjernerystelse. Efter gennemgang af sagens akter var det vores klare opfattelse, at klientens arbejdsgiver var ansvarlig for ulykken, og vi rettede derfor skriftlig henvendelse til arbejdsgivers erhvervsansvarsforsikring. Erhvervsansvarsforsikringen

STORT TILLYKKE TIL VORES ALLE SAMMENS SENAY – 20 ÅRS JUBILÆUM ❤️ Vi er både stolte over og glade for, at du har været en del af STORE TORV Erstatningsadvokater i alle de år! Tak for din kæmpe arbejdsindsats – og tak for dig. Vi glæder os til mange flere

I DR Kontants udsendelse; “En ulykke kommer sjældent alene”, udtaler underdirektør hos Forsikring & Pension, Pia Holm Steffensen, at Retslægerådet selv indhenter og anvender crashtests i forbindelse med vurdering af personskader efter biluheld. DET ER LØGN! Retslægerådet har i en mail til os bekræftet, at de ALDRIG indhenter crashtests eller

Søg