Anmeldelse af personskade

Når du er kommet til skade, skal du have anmeldt skaden til de rigtige myndigheder og forsikringsselskaber. Hvor skaden skal anmeldes afhænger af, hvilke omstændigheder du er kommet til skade under. Fælles for de forskellige systemer er, at der er bestemte frister, der skal overholdes. Du skal derfor anmelde skaden hurtigst muligt. Er du i tvivl om, hvor skaden skal anmeldes, kan du kontakte os for rådgivning.

Offentlig myndighed eller modparts forsikringsselskab

I mange situationer vil der være mulighed for at få erstatning via en offentlig myndighed. I disse tilfælde skal skaden anmeldes til den rigtige myndighed for at afbryde anmeldelsesfristen. Er der en ansvarlig skadevolder, vil der ofte være en ansvarsforsikring, der dækker det erstatningsansvar, som skadevolderen har pådraget sig. I disse tilfælde skal skaden anmeldes til modpartens forsikringsselskab for at dokumentere tilskadekomsten og for at undgå problemer med forældelse senere i forløbet.

Egne forsikringer

Har du selv tegnet ulykkesforsikring(-er) og/eller erhvervsevnetabsforsikring(-er), skal du også huske at anmelde skaden dertil, da de dækker sideløbende med den erstatning, du kan få fra den offentlige myndighed og/eller en ansvarlig skadevolder. Du skal være opmærksom på, at du godt kan have tegnet flere forsikringer. I et sådant tilfælde skal du anmelde skaden til dem alle. Du kan eksempelvis have tegnet forsikringer via din fagforening, bank eller gennem en pensionsordning.

Anerkendelse af personskade

Når skaden er anmeldt, vil myndigheden og/eller forsikringsselskabet tage stilling til, om skaden kan anerkendes, og dernæst om du har krav på erstatning. Bliver skaden afvist, er der i mange tilfælde en klagemulighed, og ellers har du mulighed for at få sagen anlagt og prøvet ved domstolene.