Hvad er en patientskade?

Er du kommet til skade i forbindelse med operation på hospitalet, behandling i sundhedsvæsenet eller som følge af brug af medicin, kan du have ret til erstatning. For at være berettiget til patienterstatning ved en patientskade skal ét eller flere forhold kunne sandsynliggøres:

  • En erfaren specialist ville have handlet anderledes, hvormed skaden kunne undgås
  • Komplikationer overstiger et niveau, som patienten med rimelighed må tåle
  • Fejl eller svigt i teknisk udstyr
  • Valg af alternativ metode, hvormed skaden kunne undgås

Patientskader er et specielt og yderst kompliceret område, hvor der, foruden juridisk specialviden, også stilles krav om lægefaglig viden.

Vi har meget stor erfaring med patientskader og har indgående kendskab til udfordringerne med at opnå patienterstatning. Vi kan hjælpe dig – og jo hurtigere vi kommer på sagen, jo bedre er dine chancer for at få erstatning.

Læs bl.a. her hvordan Store Torv Erstatningsadvokater ankede en afgørelse fra Patienterstatningen og skaffede vores klient den berettigede erstatning.

Kontakt os for en gratis vurdering af din sag her