Er du kommet til skade, er der en række forhold, du skal være opmærksom på.

Det er vigtigt at få skaden anmeldt de rigtige steder og få skaffet dokumentation for alle krav fra starten. På den måde sikrer du dig bedst i forhold til at få det, du har krav på – både med det samme og senere.

En korrekt anmeldt personskade vil forbedre dine muligheder for f.eks. erstatning for tab af erhvervsevne og give et bedre grundlag for beregning af din erstatning. Kontakt os for gode råd ved anmeldelse af din skade: 86 13 01 44

Læs eventuelt mere på vores side om ofte stillede spørgsmål ved personskade

Det er meget individuelt, hvad der skal foretages i den enkelte situation, men du skal altid være opmærksom på følgende:

  • Søg lægehjælp (inden for de første 72 timer)
  • Sørg for, at alle symptomer noteres hos lægen
  • Få kontaktoplysninger på eventuelle vidner
  • Anmeld skaden til alle relevante parter (offentlige myndigheder, egne forsikringsselskaber m.v.)
  • Gem kvitteringer og lignende for udgifter i forbindelse med tilskadekomsten

Vi anbefaler, at du straks efter en personskade kontakter en advokat for at få klarlagt, hvad der skal ske i netop dit tilfælde.

Vi tilbyder en gratis og uforpligtende vurdering af din sag, hvor vi oplyser, hvilke forhold du skal være opmærksom på.

Kontakt os