Når en erstatningssag skal afsluttes, sker det oftest ved, at den pågældende myndighed træffer afgørelse, eller at forsikringsselskabet kommer med et erstatningstilbud.

Er der tale om en afgørelse fra en myndighed (eksempelvis fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i en arbejdsskadesag), er der ofte en klagemulighed, der kan udnyttes inden en bestemt frist. Du bør derfor, straks efter at have modtaget en afgørelse, tage kontakt til en specialistadvokat for vurdering af, om afgørelsen er korrekt, eller om afgørelsen skal påklages.

Tilsvarende kan forsikringsselskabet pålægge accept af erstatningstilbud en bestemt frist, hvorefter tilbuddet helt bortfalder, hvis ikke det accepteres inden for fristen. I sådanne tilfælde skal du ligeledes kontakte en specialistadvokat straks!

Kontakt os