En personskade kan hurtigt vende op og ned på dit liv både både menneskeligt og økonomisk, og i værste tilfælde vare livet ud. Det er derfor afgørende, at du får den bedste juridiske hjælp og rådgivning igennem hele forløbet.

Den hjælp, du får fra erstatningsadvokater kan være afgørende for din personskadeerstatning. Du som skadelidte og dit forsikringsselskab har ofte ikke ens interesser, og dit forsikringsselskabs vurdering bør aldrig stå alene ved erstatningskrav. Ved at lade en god erstatningsadvokat vurdere din situation og dine rettigheder er du sikker på at få den personskadeerstatning, som du har ret til og krav på.

På siderne her finder du gode råd og forhold, der skal afklares i forbindelse med din personskade, uanset om det gælder arbejdsskade, fritidsskade, trafikskade (f.eks. piskesmæld), patientskade eller hvis du har været offer for vold.

Første trin i vores hjælp til dig og erstatningskrav vedrørende din personskade er en afklaring af, hvorvidt du har behov for advokathjælp eller ej.

Vi foretager en gratis vurdering af din sag og giver dig en grundig og ærlig tilbagemelding på, om juridisk hjælp er relevant i din situation, og om vi vurderer, at det kan give dig erstatning.

I nogle tilfælde kan mulighederne for personskadeerstatning være så beskedne, at juridisk hjælp ikke anbefales. I så fald hjælper vi dig oftest på vej med gode råd uden beregning. Såfremt din sag vurderes bedre stillet med juridisk hjælp, er næste trin en orientering om dine muligheder, samt hvorledes vi konkret kan hjælpe dig til erstatning.

Se hvilke erstatningsposter, du kan stille erstatningskrav for på denne side.

Din méngrad efter f.eks. arbejdsskade er afgørende ved beregning af erstatning. Din méngrad skal være mindst 5% før Arbejdsskadesikringsloven giver godtgørelse for varigt mén. Godtgørelsen følger en fast takst pr méngrad, og er ikke indkomstbestemt. Læs mere om méngrad efter arbejdsskade her, og se vores videoguide til, hvad du bør gøre.

Vi tager en grundig dialog med dig, hvor forventningerne afstemmes forud for eventuelt samarbejde. Alt sammen så du er 100 % tryg og sikker på at få den bedst mulige eksperthjælp for din personskade.

Få en gratis vurdering af din sag