Første trin i vores hjælp til dig vedrørende din personskade er en afklaring af, hvorvidt du har behov for advokathjælp eller ej.

Vi foretager en gratis vurdering af din sag og giver dig en grundig og ærlig tilbagemelding på, om juridisk hjælp er relevant i din situation, og om vi vurderer, at det kan give dig personskadeerstatning.

I nogle tilfælde kan mulighederne for personskadeerstatning være så beskedne, at juridisk hjælp ikke anbefales. I så fald hjælper vi dig oftest på vej med gode råd uden beregning. Såfremt din sag vurderes bedre stillet med juridisk hjælp, er næste trin en orientering om dine muligheder, samt hvorledes vi konkret kan hjælpe dig personskadeerstatning..

Vi tager en grundig dialog med dig, hvor forventningerne afstemmes forud for eventuelt samarbejde. Alt sammen så du er 100 % tryg og sikker på at få den bedst mulige eksperthjælp for din personskade.

Få en gratis vurdering af din sag