Få hjælp idag
Vi har mere end 30 års erfaring med arbejdsskader og kender alt til udfordringerne med at opnå erstatning.

Lad os hjælpe dig - kontakt os og få en gratis vurdering af din sag

Ingen erstatning, ingen regning

STORE TORV Erstatningsadvikater har mere end 30 års erfaring med personskader.

20.000 + sager om personskader

Vi har hjulpet vores klienter i mere end 20.000 sager. Få en gratis vurdering af din sag.

Mere end 3 mia. kr. i erstatning

Vi har skaffet vores klienter mere end 3 mia. kr. i erstatning. Vores klienter giver os 4,9 ud af 5 stjerner.

Hvordan foregår anmeldelse af en arbejdsskade?

Anmeldelse af en arbejdsskade er en afgørende proces, der sikrer, at medarbejdere får den nødvendige hjælp og erstatning i tilfælde af en arbejdsrelateret skade eller sygdom.

Hvis en arbejdsskade opstår, er det vigtigt, at du hurtigst muligt oplyser om skaden til din arbejdsgiver, således at I i samarbejde kan udarbejde en skadesanmeldelse. Derudover er det vigtigt, at du, som tilskadekommen, hurtigst muligt opsøger egen læge eller skadestue (indenfor 72 timer), og at du oplyser om, at skaden/sygdommen/hændelsen er opstået i arbejdstiden. Det er din arbejdsgivers ansvar at anmelde arbejdsskaden inden for 1 år fra skadesdatoen. Hvis ikke din arbejdsgiver vil foretage anmeldelse, kan du selv gøre det online hos EASY via Virk.
Efter indsendelse af anmeldelsen vil din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring behandle sagen og oversende den til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), hvis det vurderes, at ulykken/hændelsen har medført varige mén m.m.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der vurderer og træffer afgørelse om, hvorvidt ulykken/hændelsen/sygdommen kan anerkendes som omfattet af Arbejdsskadesikringsloven. Anerkendelse eller afvisning sker ved afgørelse, som kan ankes af parterne inden for en frist på 4 uger.

Hvis ulykken/hændelsen/sygdommen anerkendes, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring herefter træffe afgørelse om varigt mén, og du kan forvente, at du forud for afgørelsen om varigt mén skal undersøges enten hos egen læge eller en speciallæge med henblik på at få belyst, hvilke helbredsmæssige gener og smerter, du er blevet påført.

Afgørelsen om varigt mén kan også ankes af begge parter inden for en frist på 4 uger.

Har arbejdsulykken/hændelsen/sygdommen ligeledes medført, at du kun i begrænset omfang - for en periode eller varigt - kan varetage arbejde og dermed også er påført et indtægtstab, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffe afgørelse og erstatning for midlertidigt og varigt erhvervsevnetab.

Vi anbefaler - uanset - at du kontakter os for en drøftelse af din arbejdsskade hurtigst muligt efter, at ulykken/sygdommen er sket/indtrådt, så vi kan guide dig bedst muligt fra starten.

Hvad du skal være opmærksom på ved anmeldelse af en arbejdsskade

  • Tidsfrist: Det er afgørende, at du underretter din arbejdsgiver om skaden/ulykken/sygdommen hurtigst muligt
  • Dokumentation: Det er vigtigt, at du indsamler og bevarer al information, der gavner din sag (også fra vidner)
  • Forsikringsselskab: Når skaden er anmeldt til din arbejdsgivers forsikring, bør du kontakte os eller en anden specialistadvokat for hjælp til det videre forløb.

Hvem har pligt til at anmelde en arbejdsskade?

En anmeldelse af en arbejdsskade er en vigtig procedure, der har til formål at sikre medarbejdere, der er blevet skadet på arbejdet. Det er afgørende, at du som medarbejder kender dine rettigheder og er klædt godt på, hvis uheldet skulle være ude. Som ansat har du ansvaret for at rapportere dine arbejdsskader til din arbejdsgiver, men det er din arbejdsgivers pligt at anmelde din skade online hos EASY Virk.

Pligten for anmeldelse kommer an på hvilken arbejdsskade du har været udsat for:

Arbejdsulykke:
Er en pludselig opstået hændelse, som fører til fysisk eller psykisk skade. Her har din arbejdsgiver pligt til at anmelde skaden.

Hvorfor skal du anmelde en arbejdsskade?

Grundene til at anmelde arbejdsskader er mange, men de vigtigste er:

Erstatning:
Som tilskadekommen kan du have ret til erstatning, hvis visse krav er opfyldt. Læs mere om erstatning ved arbejdsskader her
Forebyggelse:
For at kunne forebygge lignende ulykker/hændelser/sygdomme i fremtiden, er det vigtigt, at der er så meget viden om arbejdsskader og erhvervssygdomme, som muligt.

Erhvervssygdomme:
Er en sygdom, som skyldes flere års påvirkninger på arbejdet. Læger og tandlæger har pligt til at anmelde en patients erhvervssygdom hos ESS via Virk

Få en gratis vurdering

Du kan trygt kontakte os for en gratis og uforpligtende vurdering af netop din sag:

Ingen erstatning, ingen regning
20.000 + sager om personskader
Mere end 3 mia. kr. i erstatning