Hvad er en fritidsskade?

Skader opstået i fritiden kan være erstatningsberettigede!

Fritidsskader kan opstå på mange måder, for eksempel:

  • Ved sport
  • I hjemmet
  • Faldulykker
  • Hundebid m.m.

En fritidsskade kan opstå som en ”solo-ulykke”, eller der kan være en anden part involveret. Dette har afgørende betydning for dine erstatningsmuligheder.

Såfremt der er tale om en ”solo-ulykke”, er det egen ulykkesforsikring(er), der skal bringes i spil. I visse tilfælde også andre privattegnede ordninger, fx pensionsordninger indeholdende dækning ved nedsat erhvervsevne m.m.

Er en anden person involveret (såkaldt skadevolder), vil både dennes forsikring (ansvarsforsikring) samt egen ulykkesforsikring(er) være i spil. I disse tilfælde vil der typisk være mulighed for at opnå en højere erstatning. Disse skader vil typisk være for eksempel;

  • Glideskader eller faldskader, som er opstået på vej eller fortovet, fordi belægningsstenene eller fliser ikke var lagt korrekt, eller fordi der ikke var ryddet sne og/eller saltet.
  • Bid fra en anden persons hund. Her vil den ansvarlige ejer af hunden også være ansvarlig for skaden, og skaden kan anmeldes til hundens lovpligtige ansvarsforsikring.
  • Cykelulykker m.m.

Det er vigtigt at få specialistrådgivning for at opnå den bedst mulige erstatning. Vores klare råd er, at du aldrig accepterer et udspil fra forsikringsselskabet uden at få det vurderet af en specialistadvokat.

Vi har meget stor erfaring med fritidsskader og kender alt til udfordringerne med at opnå den rette erstatning. Vi kan hjælpe dig – og jo hurtigere vi kommer på sagen, jo bedre er dine chancer for at få erstatning.

Kontakt os for en gratis vurdering her