Voldsoffer:

Har du været udsat for vold, fx i form af et overfald, har du mulighed for at søge erstatning. Det er ikke en forudsætning for at opnå erstatning, at voldsmanden er kendt eller er dømt i retten, da vi i Danmark har et statsligt erstatningsnævn, hvorfra erstatning kan udbetales til voldsofre. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldte, for at en erstatningssag kan køres, bl.a.:

 • Forbrydelsen er anmeldt til politiet inden for 24 timer (denne regel som udgangspunkt ufravigelig)
 • Personskaden er opstået som følge af en overtrædelse af straffeloven

Voldsoffer erstatning sidestilles med trafikskade erstatning, hvorfor følgende forhold skal afklares:

 • Helbredsudgifter
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Svie og smerte
 • Varigt mén
 • Nedsat erhvervsevne
 • Tort
 • Dækning af advokatomkostninger

STORE TORV Erstatningsadvokater har meget stor erfaring med voldssager, og kender derfor voldsofferets svære situation indgående. Vi kan hjælpe dig – og jo hurtigere vi kommer på sagen, jo bedre er dine chancer for at få erstatning.

 

 • Når man er ramt af en alvorlig ulykke, står man på usikker grund. Det er derfor altafgørende at få den rette støtte, professionel hjælp samt gode og trygge rammer. Det har jeg til fulde fået hos advokat Poul Rasmussen. Poul gør den ekstra indsats, som man ikke forventer, men sætter umådelig stor pris på.
  Michael Ingemann Sørensen

  Michael Ingemann Sørensen

 • Hos Store Torv Erstatningsadvokater blev jeg ikke lovet guld og grønne skove  – til gengæld fik jeg den bedst tænkelige hjælp til en pris, der var mere end tilfredsstillende.
  Anette Nebel

  Anette Nebel

 • Uden fantastisk hjælp fra advokat Lotte Ankjær og det øvrige personale, havde jeg aldrig fået den erstatning jeg endte med at få! Tusind tak for jeres utrættelige kamp og super service i hele forløbet.
  Susanne Reiffenstein

  Susanne Reiffenstein

 • Da jeg kom til skade i et biluheld var en erstatningssag svær at overskue. Jeg fik anbefalet STORE TORV Erstatningsadvokater, hvilket jeg i dag er taknemmelig for. Foruden super juridisk hjælp, oplevede jeg stor vilje hos Lotte Ankjær til at støtte og rådgive mig i alle aspekter. Jeg har siden sendt mange venlige tanker til Lotte.
  Aida Sarajcic

  Aida Sarajcic

 • Har du brug for eksperthjælp til en erstatningssag anbefaler jeg Advokaterne Store Torv 16! Lige fra den første kontakt oplevede jeg en imødekommenhed og et engagement, som gav stor tryghed i en ellers utryg situation. Lotte Ankjær og hendes kollegaer er meget kompetente, og har ydet en kæmpe indsats for mig!
  Thomas Andersen

  Thomas Andersen

 • Hos Advokaterne Store Torv 16 blev jeg taget seriøst og mødt i øjenhøjde. For mig var det en kamp for retfærdighed og det forstod Lotte Ankjær fra første møde. Jeg havde en allieret, der arbejdede med stor faglig ekspertise og personligt engagement, hvilket gjorde at jeg følte mig behandlet som menneske – og ikke blot som en sag. Jeg fik sat et retfærdigt punktum, og jeg er dybt taknemmelig!
  Marlene Duus

  Marlene Duus

 • Da jeg blev udsat for en arbejdsskade var jeg på herrens mark! Foruden følgerne af ulykken, skulle jeg bruge kræfter på en kompliceret erstatningssag. Heldigvis anbefalede min læge Advokaterne Store Torv 16. Jeg har fået uvurderlig juridisk bistand og kæmpe opbakning. Jeg var aldrig kommet så godt igennem forløbet uden kompetent og engageret hjælp fra Liselotte Mikkelsen og det øvrige personale.
  Bjarne Grann

  Bjarne Grann

 • Advokat Poul Rasmussen har været en uvurderlig støtte i en meget svær periode af mit liv. Jeg har oplevet et engagement og en vilje til at hjælpe, langt ud over det forventede. I hele forløbet har jeg følt en tryghed og ro, som var ubetalelig.
  Rikke Iburg Thomsen

  Rikke Iburg Thomsen

 • Da jeg i 2013 fik brug for en erstatningsadvokat var valget ikke svært. Jeg havde tidligere brugt Advokaterne Store Torv 16 og været meget tilfreds. For mig er tryghed, tillid og sikkerhed for at de bedste eksperter er på min side altgørende. Alt dette var jeg sikret ved at vælge Advokaterne Store Torv 16 igen!
  Jan Jensen

  Jan Jensen

 • Bopæl på Sjælland og advokathjælp i Århus – kan det fungere tilfredsstillende? Svaret er 100% ja. Det handlede for mig om at få den mest kompetente hjælp, og det har jeg uden tvivl fået!
  Kia Ambus

  Kia Ambus

 • Får jeg nogensinde brug for en erstatningsadvokat igen, er valget nemt! Foruden en meget tilfredsstillende erstatning, oplevede jeg en kæmpe vilje til at gøre en vanskelig sag forståelig for mig. Tak til Liselotte Mikkelsen og de øvrige på kontoret, som har hjulpet mig!

  Mathilde Sørensen

 • Jeg har brugt advokat Poul Rasmussen to gange, og været meget tilfreds! Jeg stoler 100% på hans ekspertise og dømmekraft. Første gang jeg fik hjælp af Poul, formåede han at få forhøjet min erstatningssum væsentligt, i forhold til hvad en anden advokat var i stand til.
  Jørgen Højlund Carlsen

  Jørgen Højlund Carlsen

 • Min erstatningssag skal behandles 100% seriøst og professionelt. Det skete ikke hos min første advokat, hvor sagen blev lagt i hænderne på meget unge og urutinerede folk. Efter skiftet til Lotte Ankjær hos Advokaterne Store Torv 16, oplever jeg en helt anden professionalisme. Her er der kun erfarne og kompetente folk – det giver tryghed og tilfredshed!
  Mikkel Koch-Larsen

  Mikkel Koch-Larsen