Få hjælp idag
Har du været udsat for vold, eksempelvis i form af et overfald, har du mulighed for at søge erstatning.

Lad os hjælpe dig - kontakt os og få en gratis vurdering af din sag

Ingen erstatning, ingen regning

STORE TORV Erstatningsadvikater har mere end 30 års erfaring med personskader.

20.000 + sager om personskader

Vi har hjulpet vores klienter i mere end 20.000 sager. Få en gratis vurdering af din sag.

Mere end 3 mia. kr. i erstatning

Vi har skaffet vores klienter mere end 3 mia. kr. i erstatning. Vores klienter giver os 4,9 ud af 5 stjerner.

Voldsoffer

Det er ikke en forudsætning for at opnå erstatning, at voldsmanden er kendt eller dømt i retten, da vi i Danmark har et statsligt erstatningsnævn, hvorfra erstatning kan udbetales til voldsofre. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt, førend erstatningssagen kan føres;

  • Forbrydelsen skal være anmeldt til politiet inden for 72 timer (kun i helt særlige tilfælde dispenseres fra denne regel)
  • Personskaden skal være opstået som følge af en overtrædelse af Straffeloven

Voldsoffererstatning sidestilles med trafikskadeerstatning, hvorfor følgende forhold skal afklares:

  • Helbredsudgifter
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Svie og smerte
  • Varigt mén
  • Nedsat erhvervsevne
  • Tort
  • Dækning af advokatomkostninger

STORE TORV Erstatningsadvokater har meget stor erfaring med voldssager – både som bidstandsadvokater i straffesagen og i forhold til den videre erstatningssag over for Erstatningsnævnet.

Vi kan hjælpe dig – og jo hurtigere vi kommer på sagen, jo bedre er dine chancer for at få erstatning.

Få en gratis vurdering

Du kan trygt kontakte os for en gratis og uforpligtende vurdering af netop din sag:

Ingen erstatning, ingen regning
20.000 + sager om personskader
Mere end 3 mia. kr. i erstatning