Voldsoffer

Har du været udsat for vold, eksempelvis i form af et overfald, har du mulighed for at søge erstatning.

Det er ikke en forudsætning for at opnå erstatning, at voldsmanden er kendt eller dømt i retten, da vi i Danmark har et statsligt erstatningsnævn, hvorfra erstatning kan udbetales til voldsofre. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt, førend erstatningssagen kan føres;

  • Forbrydelsen skal være anmeldt til politiet inden for 72 timer (kun i helt særlige tilfælde dispenseres fra denne regel)        
  • Personskaden skal være opstået som følge af en overtrædelse af Straffeloven

Voldsoffererstatning sidestilles med trafikskadeerstatning, hvorfor følgende forhold skal afklares:

  • Helbredsudgifter
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Svie og smerte
  • Varigt mén
  • Nedsat erhvervsevne
  • Tort
  • Dækning af advokatomkostninger

STORE TORV Erstatningsadvokater har meget stor erfaring med voldssager – både som bidstandsadvokater i straffesagen og i forhold til den videre erstatningssag over for Erstatningsnævnet.

Vi kan hjælpe dig – og jo hurtigere vi kommer på sagen, jo bedre er dine chancer for at få erstatning.

Kontakt os for en gratis vurdering af din sag her