Erstatning efter trafikulykke

Få hjælp idag

Vi har mere end 30 års erfaring med trafikskader og kender alt til udfordringerne med at opnå erstatning.

Lad os hjælpe dig – kontakt os og få en gratis vurdering af din sag

STORE TORV
Erstatningsadvikater har mere end 30 års erfaring med personskader.

Vi har hjulpet vores klienter i mere end 20.000 sager. Få en gratis vurdering af din sag.

Vi har skaffet vores klienter mere end 3 mia. kr. i erstatning. Vores klienter giver os 4,9 ud af 5 stjerner.

Hvis du har været involveret i en trafikulykke, kan der være mulighed for erstatning. Her gennemgår vi de forskellige forhold, der muligvis kan gøre sig gældende i din situation. Udover de umiddelbare fysiske og psykiske konsekvenser kan der også opstå en række praktiske og økonomiske udfordringer. Heldigvis er der i mange tilfælde mulighed for at få erstatning, som kan hjælpe med at dække nogle af de omkostninger og tab, der følger med en trafikulykke. Her gennemgår vi de forskellige forhold og kriterier, der kan have betydning for, om du har ret til erstatning, og i så fald, hvor meget. Uanset om du var fører, passager, fodgænger eller cyklist, klæder vi dig på med en bedre forståelse af dine rettigheder og muligheder efter en trafikulykke.

Du kan have ret til erstatning ved trafikulykker

Har du været involveret i en trafikulykke, er det vigtigt at vide, at du som udgangspunkt har ret til erstatning. Denne ret gælder uafhængigt af, hvem der bærer skylden for ulykken. Selv hvis du selv har haft en rolle i ulykkens opståen, kan du stadig være berettiget til erstatning. Ulykker mellem biler, motorcykler, lastbiler og andre motorkøretøjer er alle omfattet af denne ret. Også fodgængere og cyklister, der er blevet påkørt, kan have krav på erstatning.

En af de mest almindelige skader, der opstår ved trafikulykker, er piskesmæld, også kendt som whiplash. Dette er en skade, der ofte opstår ved pludselige kollisioner, hvor nakken udsættes for en hurtig for- og bagudgående bevægelse.

Udover piskesmæld er der en række andre skader, der ofte ses i forbindelse med trafikulykker:

  • Hjernerystelse: En midlertidig forstyrrelse af hjernens funktion, forårsaget både med og uden direkte slag mod hovedet.
  • Hjerneskade: Alvorlige skader på hjernen, der kan have langvarige konsekvenser.
  • Kraniebrud: Brud på kraniet, som kan være ledsaget af hjerneskader.
  • Rygskade: Skader på rygsøjlen eller de omgivende muskler og nerver.
  • Knoglebrud: Brud på arme, ben eller andre dele af kroppen.
  • Psykiske gener: Efter at have oplevet en alvorlig ulykke kan nogle mennesker opleve psykiske gener som angst, PTSD eller depression.

Det er vigtigt at søge lægehjælp/skadestue umiddelbart efter en ulykke (og inden for de første 72 timer) for at få vurderet skadens omfang og for at sikre den bedst mulige dokumentation, hvis du senere ønsker at gøre krav på erstatning.

Kan jeg få erstatning ved soloulykke i trafikken?

Hvis en anden bil er involveret i ulykken, vil det være modpartens autoansvarsforsikring, der skal dække din personskade. Dette gælder uanset, om skaden er forårsaget af dig selv eller modparten.

Med andre ord er du beskyttet og har ret til erstatning, selv hvis du har en rolle i ulykkens opståen.

Kan jeg få erstatning ved soloulykke i trafikken?

Er der tale om en soloulykke – det vil sige uden, at der er et andet motorkøretøj involveret – er dine egne forsikringsordninger udgangspunktet for personskadeerstatning. Ved soloulykker dækker bilens ansvarsforsikring kun passagererne, medmindre der specifikt er tegnet ‘førerdækning’. I tilfælde af varige mén vil egen ulykkesforsikring dække dette.

Har du, som passager, været involveret i en trafikulykke, er du berettiget til erstatning fra førerens autoansvarsforsikring.

Se Gode råd efter trafikuheld

Hvis du har været ude for en soloulykke, hvor der ikke er andre motorkøretøjer involveret, er det primært dine egne forsikringsordninger, der danner grundlag for erstatning ved personskade. Ved sådanne ulykker dækker bilens autoansvarsforsikring ikke føreren (kun passagererne). Hvis du, som fører af bilen, skal være stillet på samme måde som passagererne, kræver det, at der er tegnet en særskilt forsikring – ofte kaldet ‘førerdækning’. Hvis du som følge af soloulykken får varige mén og mister indtægt på grund af sygemelding, da vil førerdækningen erstatte dine tab; både i form af godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab. Hvis du tilmed har en privattegnet ulykkesforsikring, vil din egen ulykkesforsikring typisk også dækket dig erstatning for varigt mén.

Det er også vigtigt at bemærke, at hvis du har været involveret i en trafikulykke som passager i en bil, har du ret til erstatning fra bilens førers ansvarsforsikring. Dette gælder uanset om ulykken var en soloulykke eller involverede andre køretøjer. Som passager er du derfor godt beskyttet og har ret til erstatning, hvis uheldet er ude.

Gode råd efter trafikuheld

Når uheldet er ude, er det vigtigt at følge disse trin for at sikre, at du får den erstatning, du er berrettiget til:

  • Få modpartens oplysninger: Når et trafikuheld sker, er det essentielt at indhente oplysninger om modpartens ansvarsforsikring. Det er nemlig denne forsikring, der står for at udbetale erstatning, hvis du har fået skader som følge af ulykken.

  • Opsøg egen læge/sygehus hurtigst muligt: Efter et uheld er det afgørende at opsøge din egen læge eller en skadestue inden for de første 72 timer. Det er nemlig dig, der skal dokumentere de skader, der er opstået som følge af trafikulykken, og vi anbefaler, at du sikrer dig, at lægen får noteret det hele.

  • Anmeld skaden til både din egen og modpartens forsikring: Det er vigtigt at anmelde skaden i tæt tidsmæssig sammenhæng med trafikulykken. Vi anbefaler dog, at du ringer til os inden, du indsender udfyldte skemaer, så vi kan hjælpe dig med at sørge for, at du har alt det vigtige med og ikke har udfyldt noget forkert.

Ved at følge disse trin er du bedre stillet ift. chancerne for erstatning.

Sagens varighed efter trafikulykke

Erstatningssager efter trafikuheld har forskellig varighed alt efter skadens omfang og kompleksitet. I nogle tilfælde kan sagen tage 1-2 år, mens det i andre og mere komplekse sager kan strække sig op til 6+ år. Varigheden afhænger også af, om din evne til at varetage arbejde er blevet påvirket og nedsat efter ulykken, således at det er nødvendigt med et kommunalt afklaringsforløb for at finde ud af, hvad du kan og ikke kan med trafikulykkens følger.

Omfanget af smerter/gener og den eventuelle påvirkning, det har på dine evner til at passe arbejde, spiller en central rolle i bestemmelsen af erstatningens størrelse. For at få en bedre forståelse af, hvor meget du potentielt har krav på at få i erstatning, anbefales det altid at søge professionel rådgivning for at sikre, at du får den erstatning, du har ret til.

Få en gratis vurdering

Du kan trygt kontakte os for en gratis og uforpligtende vurdering af netop din sag: