Trafikskade


Er du kommet til skade i trafikken, har du som udgangspunkt ret til erstatning. Dette gælder uanset hvem der er skyld i ulykken. En af de hyppigst opståede trafikskader er piskesmæld (whiplash). Andre typiske trafikskader er hjernerystelse, hjerneskade, kraniebrud, rygskade, knoglebrud samt psykiske gener efter alvorlige skader.

Læs mere om trafikskade

Piskesmæld


Piskesmæld (whiplash) er den bevægelse der sker med deraf følgende personskade, når hovedet bliver kastet frem og tilbage. Piskesmæld opstår oftest i forbindelse med trafikulykker med påkørsel bagfra, forfra eller fra siden. Skaden ses også i andre situationer, så som styrt, fald eller overfald.

Læs mere om piskesmæld

Arbejdsskade


Er du blevet ramt af en arbejdsskade, kan du være berettiget til erstatning! En arbejdsskade er en skade opstået i arbejdstiden eller i forbindelse med udførelse af arbejdet. Er du selvstændig erhvervsdrivende, har udført frivilligt arbejde i fx foreninger eller for venner, kan du også være berettiget til arbejdsskade erstatning.

Læs mere om arbejdsskade

Fritidsskade


Skader opstået i fritiden kan være erstatningsberettigede! Fritidsskader kan opstå på mange måder: Ved sport, i hjemmet, faldulykker, hundebid m.m. En fritidsskade kan opstå som en ”solo-ulykke” eller der kan være anden part involveret. Dette har afgørende betydning for dine erstatningsmuligheder.

Læs mere om fritidsskade

Patientskade


Er du kommet til skade i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet eller som følge af brug af medicin, kan du have ret til erstatning. For at være berettiget til erstatning ved en patientskade, skal et eller flere forhold kunne gøres gældende.

Læs mere om patientskade

Voldsoffer


Har du været udsat for vold, fx i form af et overfald, har du mulighed for at søge erstatning. Det er ikke en forudsætning for at opnå erstatning, at voldmanden er kendt eller er dømt i retten, da vi i Danmark har et erstatningsnævn, hvorfra erstatning kan udbetales til voldsofre.

Læs mere om voldsoffer
14maj

STOR VIRKSOMHED IFALDER ANSVAR !

by Novicell  Comments (0)
Vores klient tog kontakt til os efter at være kommet til skade under udførelse af sit arbejde. Klienten og en kollega skulle udføre arbejde fra et stillads, da kollegaen kom til at kortslutte en sandblæser....
7maj

AES “BEKLAGER” ANERKENDELSE AF LÆNDEGENER !?!?

by Novicell  Comments (0)
Det sker meget ofte, at erstatningssager indbringes for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) til vurdering og udmåling af henholdsvis varigt mén og erhvervsevnetab. Når der foreligger en udtalelse, indhenter vi altid det interne lægekonsulentark for at få...
Når man er ramt af en alvorlig ulykke, står man på usikker grund. Det er derfor altafgørende at få den rette støtte, professionel hjælp samt gode og trygge rammer. Det har jeg til fulde fået hos advokat Poul Rasmussen. Poul gør den ekstra indsats, som man ikke forventer, men sætter umådelig stor pris på.
Michael Ingemann Sørensen

Michael Ingemann Sørensen

Hos Store Torv Erstatningsadvokater blev jeg ikke lovet guld og grønne skove  – til gengæld fik jeg den bedst tænkelige hjælp til en pris, der var mere end tilfredsstillende.
Anette Nebel

Anette Nebel

Store Torv Erstatningsadvokater støtter Hospitalsklovnene