Bevisbyrde og dokumentation

Hvis du kommer til skade, er det dig, der som skadelidt skal bevise, at ulykken er årsag til den/de skader, du er påført.  I praksis betyder dette, at såfremt der er tvivl om, hvor skaderne stammer fra, kan du ikke få erstatning for dem.

Det er derfor vigtigt, at du straks opsøger læge efter en personskade (inden for 72 timer). Lægen skal notere alle de symptomer, du klager over, hvis du senere skal have mulighed for at få personskadeerstatning.

Hvis du i stedet for at søge hurtig lægehjælp vælger at se tiden an, kan du i erstatningssagen blive mødt med et synspunkt om, at dine gener ikke stammer fra ulykken, da de først er beskrevet senere. I sådanne sager vil du bevismæssigt stå dårligt, hvis du ikke har lægelige journaler fra dagene efter ulykken.