Vigtige råd ved Piskesmæld

Få viden om de erstatningsmæssige spørgsmål omkring piskesmæld (whiplash) her.

Der er en række forhold, som du skal være opmærksom på i forbindelse med piskesmæld. Det er vigtigt at få skaden anmeldt de rigtige steder og få skaffet dokumentation for alle krav fra starten for at sikre, at du senere kan få den korrekte erstatning.

Læs mere om piskesmæld her

Vi har herunder samlet svar på en række spørgsmål omkring piskesmæld.

Kontakt os, hvis du ikke finder svar på netop dit spørgsmål.

Du kan få erstatning og godtgørelse for følger efter piskesmæld, hvis du er sygemeldt som følge af skaden og mister arbejdsindtægt på grund af skaden.

Du kan også få erstatning og godtgørelse for piskesmæld, hvis det viser sig, at du har fået varigt mén og erhvervsevnetab som følge af piskesmældet.

Erstatningens størrelse afhænger af skadens omfang og størrelsen af det økonomiske tab.

Når du er kommet til skade og har fået piskesmæld, er det vigtigste, at du straks kontakter lægen og/eller skadestuen.

Der stilles krav om, at symptomerne (nakkesmerter, hovedpine, udstrålende armsmerter m.v.) skal være opstået inden for 3 døgn efter skaden. Hvis ikke du kan dokumentere, at symptomerne er opstået inden for ca. 3 døgn, kan det være vanskeligt at bevise årsagssammenhængen. Du bør derfor altid opsøge læge og/eller skadestue straks efter, du er kommet til skade.

Hvis symptomerne ikke fortager sig inden for nogle dage, skal skaden anmeldes til forsikringsselskaberne, herunder egne ulykkesforsikringer.

Normalt fastsættes méngraden for piskesmæld først ca. 1 år efter, skaden er sket. For at få erstatning for piskesmæld er det dog vigtigt, at du både opsøger læge og/eller skadestue straks efter, skaden er sket, og herefter løbende opsøger læge eller anden behandler det første år.

Når der er gået ca. 1 år, vil forsikringsselskaberne ofte anmode om en speciallægeerklæring til belysning af de helbredsmæssige følger efter ulykken.

Du bør kontakte en advokat med speciale i personskade, inden du vælger den speciallæge, der skal undersøge dig.