Hvad er piskesmæld?

Piskesmæld (whiplash) har to betydninger – begrebet henviser både til den konkrete ulykkesmekanisme (traumet) og til de skader, der kan opstå som følge heraf.

Piskesmældstraumet er en ulykkesmekanisme, hvor hovedet og kroppen foretager en bevægelse, der ligner et piskeslag – typisk hvor hovedet bliver kastet frem og tilbage, mens lænden er fastspændt.

Piskesmæld opstår oftest i forbindelse med trafikulykker med påkørsel bagfra, forfra eller fra siden. Skaden ses også i andre situationer, såsom styrt, fald eller overfald.

Piskesmældsskader giver ofte anledning til langvarige og i visse tilfælde kroniske smerter fra nakken og hovedet.

Typiske symptomer:

 • Nakkesmerter
 • Hovedpine
 • Snurrende fornemmelse i arme eller fingre
 • Koncentrations- og hukommelsesproblemer
 • Problemer med stærkt lys eller høje lyde/larm
 • Øget behov for hvile samt irritabilitet

Beviskravene i erstatningssager, der vedrører følger efter piskesmæld, er meget høje. Det skyldes primært, at skaden ikke kan ses på røntgen- eller scanningsbilleder og derfor ikke direkte kan bevises, ligesom forsikringsselskaberne har den holdning, at såfremt påkørslen ved trafikulykker er sket med lav hastighed (og ringe materiel skade på bilerne), kan der ikke opstå varig personskade.

Det er meget vigtigt, at du straks efter skadens opståen kontakter din læge og får registreret symptomerne. Denne registrering er din dokumentation for, at skaden er opstået i forbindelse med ulykken. Du skal altså ikke vente og se tiden an!

Følgende forhold skal afklares i forbindelse med en piskesmældsskade:

 • Helbredsudgifter
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Svie og smerte
 • Varigt mén
 • Nedsat erhvervsevne
 • Dækning af advokatomkostninger

STORE TORV Erstatningsadvokater har mere end 30 års erfaring med piskesmældsskader og kender alt til udfordringerne med at opnå erstatning for denne lidelse.

Vi kan hjælpe dig – og jo hurtigere vi kommer på sagen, jo bedre er dine chancer for at få erstatning.

Kontakt os for en gratis vurdering af din sag her