Et af Danmarks første advokatkontorer med speciale i personskader

STORE TORV Erstatningsadvokater (tidligere Advokaterne Store Torv 16) blev grundlagt i 1988 af advokat Steen Eriksen. Steen var blevet opmærksom på de personer, der ved trafikulykker havde pådraget sig nakkeskader (piskesmæld/whiplash) og andre personskader.

Vi er især kendte for piskesmældssager

I 1993 vandt Steen nogle afgørende retssager, der blev meget omtalt i medierne, og som blev starten til at piskesmæld for alvor blev anerkendt som lidelse. Siden har Poul Rasmussen været med til at udvikle advokatkontoret. Han har indtil sin pension i 2016 ført et stort antal retssager, der har været medvirkende årsag til, at særligt piskesmældsramte i dag kan få anerkendt deres skader og få erstatning.

I dag føres kontoret videre af partnerne, Liselotte Mikkelsen og Lotte Ankjær, der har henholdsvis mere end 30 og 20 års specialisterfaring med personskadesager.

Vi tager alle typer personskadesager

Gennem årerne har vi afsluttet mere end 20.000 erstatningssager for personer, som er kommet til skade i trafikken, på arbejdet, i fritiden, som patienter eller har været udsat for vold. Vi er involveret i ca. 10% af alle de sager, der behandles i arbejdsskadestyrelsen vedrørende erhvervsevnetab.

Vi kan sikre, at du får den rigtige erstatning

Foruden mange års erfaring og speciale inden for personskadeerstatning, har flere af kontorets advokater tidligere arbejdet i forsikringsselskaber. Vi har derfor et indgående kendskab til sagsbehandlingen ”på den anden side af bordet”.

Vi varetager kun skadelidtes (dine) interesser!

Hos os er du 100% sikker på at vi udelukkende arbejder for dig! I modsætning til mange andre advokater inden for personskade, repræsenterer vi aldrig kommuner og forsikringsselskaber. Hos os opstår der aldrig interessekonflikter!

Få den bedste rådgivning – uanset din bopælsadresse

Uanset hvor i landet du bor, yder vi en helhedsorienteret rådgivning om dine muligheder for at få erstatning, forsikringsydelser og sociale ydelser. Vi kommer hele vejen rundt om sagen i forhold til den situation, du befinder dig i efter din tilskadekomst, og vi følger altid sagen helt til dørs.

Når vi behandler en sag, gør vi alt for, at det foregår så effektivt og omkostningsbevidst som muligt.

Vi er medlem af:

Brancheforeningen Danske Advokater
Foreningen for erstatnings- og forsikringsadvokater
PTU, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og ulykkesskadede
Arbejdsskadestyrelsens arbejdsskadegruppe
Arbejdsskadestyrelsen privatsagsgruppe

Øvrige oplysninger

STORE TORV Erstatningsadvokater er organiseret som I/S.

Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet.

Alle vores advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning hos Codan A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af STORE TORV Erstatningsadvokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne hos STORE TORV Erstatningsadvokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Klagevejledning

I tilfælde af utilfredshed med vor rådgivning, behandling af sagen eller salær, kan klienten til enhver tid kontakte os.

Vi er underlagt de advokatetiske regler, som udstedes af Advokatsamfundet. Klienten kan indbringe klager over vores rådgivning og det beregnede salær for Advokatnævnet. Reglerne kan findes på www.advokatsamfundet.dk. Advokatsamfundets adresse er: Kronprinsessegade 28, 1306 Kbh. K.