Asta er advokatfuldmægtig hos STORE TORV Erstatningsadvokater.

Asta blev færdiguddannet jurist i juni 2022 fra Aarhus Universitet, og hun har siden 2018 arbejdet som stud.jur. hos STORE TORV Erstatningsadvokater og beskæftiget sig med erstatnings- og forsikringsret, herunder især personskadeerstatningsret.

Som firmaets øvrige advokater og advokatfuldmægtige er Asta selv medlem af FEF (Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret).

Kontakt Asta for en professionel og gratis vurdering af din sag. Hun tilbyder rådgivning om alle aspekter af din erstatningssag.  

Asta Schaarup Hammelev er advokatfuldmægtig hos STORE TORV Erstatningsadvokater.
Fødselsår 1997