Senay har været ansat som advokatsekretær hos STORE TORV Erstatningsadvokater siden 2002 og har stor erfaring med sagsbehandling inden for personskadeområdet.

Senay deltager, i lighed med vores øvrige advokatsekretærer, løbende i relevant efteruddannelse.

Senay Mizrak - Advokatsekretær hos STORE TORV Erstatningsadvokater