Få hjælp idag
Vi har mere end 30 års erfaring med arbejdsskader og kender alt til udfordringerne med at opnå erstatning.

Lad os hjælpe dig - kontakt os og få en gratis vurdering af din sag

Ingen erstatning, ingen regning

STORE TORV Erstatningsadvikater har mere end 30 års erfaring med personskader.

20.000 + sager om personskader

Vi har hjulpet vores klienter i mere end 20.000 sager. Få en gratis vurdering af din sag.

Mere end 3 mia. kr. i erstatning

Vi har skaffet vores klienter mere end 3 mia. kr. i erstatning. Vores klienter giver os 4,9 ud af 5 stjerner.

Hvis du har været udsat for en skade/ulykke/hændelse i arbejdstiden, så kan du være berettiget til godtgørelse og erstatning. Du kan læse mere om de forskellige typer af arbejdsskader og om, hvordan arbejdsskadeerstatningen beregnes her

Hvad er en arbejdsskade?

Er du blevet ramt af en arbejdsskade, kan du være berettiget til arbejdsskadeerstatning!

En arbejdsskade er en skade opstået i arbejdstiden eller i forbindelse med udførelse af arbejdet. Er du selvstændig erhvervsdrivende, har udført frivilligt arbejde i fx foreninger eller for venner, kan du også være berettiget til erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven.

Arbejdsskader kan opdeles i to grupper:

Erhvervssygdomme

En erhvervssygdom er en sygdom, som helt eller delvist skyldes dit arbejde eller de forhold, som du arbejder under. Når der er tale om erhvervssygdomme, har du 1 år til at anmelde din skade, efter du eller din læge er blevet klar over, at sygdommen er arbejdsrelateret. Sundhedspersonale som læger og tandlæger har pligt til at anmelde sygdom, hvis de har mistanke om, at det er en arbejdsrelateret sygdom.

Erhvervssygdomme anmeldes ved at udylde en blanket online hos VIRK

Arbejdsulykker

En arbejdsulykke er en pludselig hændelse, der er sket i forbindelse med dit arbejde, og som fører til, at du kommer fysisk eller psykisk til skade. Arbejdsskadesager behandles af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), og fristen for anmeldelse af arbejdsskader er 1 år (i sjældne tilfælde er der dog mulighed for dispensation). Det er derfor vigtigt, at arbejdsskaden anmeldes hurtigst muligt til arbejdsgiver, læge eller tandlæge.

Følgende forhold skal afklares i forbindelse med en arbejdsskade:

  • Helbredsudgifter
  • Varigt mén
  • Nedsat erhvervsevne
  • Forsørgertabserstatning (ved tab af ægtefælle)
  • Arbejdsgiveransvar og differencekrav (svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, dækning af advokatomkostninger m.m.).

Det vil ofte være relevant at inddrage Arbejdstilsynet for at få klarlagt, om en anden part er erstatningsansvarlig for arbejdsskaden.

Hvilken erstatning kan man få efter en arbejdsulykke?

Det afgørende ved beregning af arbejdsskadeerstatning er din méngrad efter arbejdsskaden.

Din méngrad skal være mindst 5% før Arbejdsskadesikringsloven giver godtgørelse for varigt mén. Godtgørelsen følger en fast takst pr méngrad, og er ikke indkomstbestemt.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der afgør om en skade eller en sygdom kan blive anerkendt som en arbejdsskade. Efter arbejdsskadereglerne har man dog ikke ret til f.eks. godtgørelse for svie og smerte eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Disse erstatningskrav kan imidlertidig dækkes efter Erstatningsansvarsloven, men det er en forudsætning, at der er en ansvarlig skadevolder, hvilket langtfra altid er tilfældet i arbejdsskadessager. Hvis du f.eks. er involveret i en trafikulykke i arbejdstiden vil du som udgangspunkt vil være omfattet af begge disse regelsæt.

Reglerne på området for arbejdsskader er meget komplicerede, hvorfor det anbefales at få specialisthjælp hurtigst muligt.

Vi har meget stor erfaring med arbejdsskader og kender alt til udfordringerne med at opnå erstatning. Vi kan hjælpe dig – og jo hurtigere vi kommer på sagen, jo bedre er dine chancer for at få erstatning. Udregn dine mén

Anmeldelse af en arbejdsskade

Det er vigtigt, at du som medarbejder anmelder eller orienterer din arbejdsgiver om arbejdsskaden/ulykken hurtigst muligt. Herefter er det din arbejdsgivers ansvar at anmelde skaden/ulykken/hændelsen korrekt. Læs mere om anmeldelses processen

Få en gratis vurdering

Du kan trygt kontakte os for en gratis og uforpligtende vurdering af netop din sag:

Ingen erstatning, ingen regning
20.000 + sager om personskader
Mere end 3 mia. kr. i erstatning