Er du blevet ramt af en arbejdsskade, kan du være berettiget til erstatning! En arbejdsskade er en skade opstået i arbejdstiden eller i forbindelse med udførelse af arbejdet.
Få en gratis vurdering af din arbejdsskadesag her: https://storetorv-erstatningsadvokater.dk/gratis-vurdering/

Hvad er en arbejdsskade?

Er du blevet ramt af en arbejdsskade, kan du være berettiget til erstatning! En arbejdsskade er en skade opstået i arbejdstiden eller i forbindelse med udførelse af arbejdet. Er du selvstændig erhvervsdrivende, har udført frivilligt arbejde i fx foreninger eller for venner, kan du også være berettiget til erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven.

Arbejdsskader kan opdeles i to grupper:

  • Arbejdsulykker
  • Erhvervssygdomme

En arbejdsulykke er en pludselig opstået hændelse, hvorimod en erhvervssygdom er sygdom opstået over en længere periode som følge af arbejdsrelaterede forhold.

Arbejdsskadesager behandles af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og fristen for anmeldelse af arbejdsskader er 1 år (i sjældne tilfælde er der dog mulighed for dispensation). Det er derfor vigtigt, at arbejdsskaden anmeldes hurtigst muligt til arbejdsgiver, læge eller tandlæge.

Følgende forhold skal afklares i forbindelse med en arbejdsskade:

  • Helbredsudgifter
  • Varigt mén
  • Nedsat erhvervsevne
  • Forsørgertabserstatning (ved tab af ægtefælle)
  • Arbejdsgiveransvar og differencekrav (svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, dækning af advokatomkostninger m.m.).

Det vil ofte være relevant at inddrage Arbejdstilsynet for at få klarlagt, om en anden part er erstatningsansvarlig for arbejdsskaden.

Reglerne på området for arbejdsskader er meget komplicerede, hvorfor det anbefales at få specialisthjælp hurtigst muligt.

Vi har meget stor erfaring med arbejdsskader og kender alt til udfordringerne med at opnå erstatning. Vi kan hjælpe dig – og jo hurtigere vi kommer på sagen, jo bedre er dine chancer for at få erstatning.

Få en gratis vurdering af din sag her

Læs også vores gode råd i forbindelse med arbejdsskader her