Trafikskader

Er du kommet til skade i trafikken, har du som udgangspunkt ret til erstatning. Dette gælder uanset hvem, der er skyld i ulykken. Det kan også gælde, selvom du selv er skyld i ulykken. Det gælder også uanset om sammenstød er mellem biler eller andre motorkøretøjer. Det kan også være en fodgænger eller cyklist, der er blevet påkørt.

En af de hyppigst opståede trafikskader er piskesmæld (whiplash). Andre typiske trafikskader er hjernerystelse, hjerneskade, kraniebrud, rygskade, knoglebrud samt psykiske gener efter alvorlige skader.

Såfremt en anden bil er involveret i ulykken, vil modpartens ansvarsforsikring skulle dække din personskade (behandlingsudgifter, svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén og nedsat erhvervsevne).

Er der tale om en solo-ulykke, det vil sige uden at der er et andet motorkøretøj involveret, er egne forsikringsordninger udgangspunktet for personskadeerstatning. Ved solo-ulykker dækker bilens ansvarsforsikring kun passagerne, medmindre der specifikt er tegnet ”førerdækning”. I tilfælde af varige mén vil egen ulykkesforsikring dække dette.

Har du været involveret i en trafikulykke som passager i bilen, er du berettiget til erstatning fra førerens ansvarsforsikring.

Du bedes venligst acceptere alle cookies for at se denne video.

Følgende forhold skal afklares i forbindelse med en trafikskade:

  • Helbredsudgifter
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Svie og smerte
  • Varigt mén
  • Nedsat erhvervsevne
  • Dækning af advokatomkostninger

Ved ulykker kan det være svært at overskue, hvad du bør gøre. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os for gratis råd og vejledning.

STORE TORV Erstatningsadvokater har mere end 30 års erfaring med trafikskader og kender alt til udfordringerne med at opnå erstatning.

Læs bl.a. her hvordan Store Torv Erstatningsadvokater fik forhøjet erhvervsevnetabet for en af vores klienter til 60%.

Vi kan hjælpe dig – og jo hurtigere vi kommer på sagen, jo bedre er dine chancer for at få erstatning!

Kontakt os for en gratis vurdering af din sag her