Trafikskader

Er du kommet til skade i trafikken, har du som udgangspunkt ret til erstatning. Dette gælder uanset hvem, der er skyld i ulykken.

En af de hyppigst opståede trafikskader er piskesmæld (whiplash). Andre typiske trafikskader er hjernerystelse, hjerneskade, kraniebrud, rygskade, knoglebrud samt psykiske gener efter alvorlige skader.

Såfremt en anden bil er involveret i ulykken, vil modpartens ansvarsforsikring skulle dække din personskade (behandlingsudgifter, svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén og nedsat erhvervsevne).

Er der tale om en solo-ulykke, er egne forsikringsordninger udgangspunktet for personskadeerstatning. Ved solo-ulykker dækker bilens ansvarsforsikring kun passagerne, medmindre der specifikt er tegnet ”førerdækning”. I tilfælde af varige mén vil egen ulykkesforsikring dække dette.

Har du været involveret i en trafikulykke som passager i bilen, er du berettiget til erstatning fra førerens ansvarsforsikring.

Følgende forhold skal afklares i forbindelse med en trafikskade:

  • Helbredsudgifter
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Svie og smerte
  • Varigt mén
  • Nedsat erhvervsevne
  • Dækning af advokatomkostninger

STORE TORV Erstatningsadvokater har mere end 30 års erfaring med trafikskader og kender alt til udfordringerne med at opnå erstatning.

Vi kan hjælpe dig – og jo hurtigere vi kommer på sagen, jo bedre er dine chancer for at få erstatning!

Kontakt os for en gratis vurdering af din sag her