FULDT MEDHOLD VED BYRETTEN I SAG OM ARBEJDSGIVERANSVAR …!

FULDT MEDHOLD VED BYRETTEN I SAG OM ARBEJDSGIVERANSVAR …!

Klienten tog kontakt til os efter at have slået hovedet ind i en installationskanal på sin arbejdsplads, hvorved klienten havde fået svær hjernerystelse.

Efter gennemgang af sagens akter var det vores klare opfattelse, at klientens arbejdsgiver var ansvarlig for ulykken, og vi rettede derfor skriftlig henvendelse til arbejdsgivers erhvervsansvarsforsikring.

Erhvervsansvarsforsikringen afslog imidlertid at anerkende erstatningsansvaret (flere gange) under henvisning til, at der var tale om et hændeligt uheld, og at vores klient i øvrigt selv var skyld i ulykken.

Vi udtog herefter stævning mod selskabet med påstand om anerkendelse – og dette netop under henvisning til, at der var tale om en både farlig og uforsvarlig indretning af arbejdspladsen – også selvom vores klient havde gået på samme strækning flere gange tidligere.

Byretten har netop givet os fuldt medhold i, at vores klients arbejdsgiver er erstatningsansvarlig for ulykken. Det betyder bl.a. for vores klient, at han nu også kan få dækket sine krav på godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste m.m., og det er vores klient naturligvis meget glad for!

Sagen blev i øvrigt ført af vores dygtige advokatfuldmægtig – og ovenikøbet som retssagsprøve, som blev bestået med bravur.

KONTAKT OS HVIS DU ER I TVIVL OM, HVORVIDT DU HAR FÅET DEN RETTE AFGØRELSE I DIN SAG – TLF. 86 13 01 44.

Søg