1,5 MIO I ERSTATNING TIL VORES KLIENT PÅ TRODS AF ‘LAVENERGI’ …

1,5 MIO I ERSTATNING TIL VORES KLIENT PÅ TRODS AF ‘LAVENERGI’ …

Vi har netop afsluttet en efterhånden langstrakt erstatningssag mod en autoansvarsforsikring, som (sædvanlig) havde gjort lavhastighed gældende og derfor ikke ville udbetale erstatning til vores klient.

Sagen havde været forelagt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) til udmåling af både varigt mén og erhvervsevnetab, hvor AES havde fastsat méngraden til 10 % og det midlertidige erhvervsevnetab til 35 % – MEN selskabet ville stadig ikke betale…

Vi udtog derfor stævning mod selskabet.

Sagen blev forelagt for Retslægerådet, som kom med en ganske fin udtalelse, herunder ligeledes med bemærkning om, at rådet ikke forholder sig til tekniske beregninger (underforstået; da disse ikke siger noget om egnetheden til at påføre en konkret skadelidt personskade i det konkrete tilfælde!).

På baggrund af Retslægerådets udtalelse har forsikringsselskabet nu (alligevel) indvilliget i at udbetale fuld godtgørelse for svie og smert, varigt mén med 10 % og et endeligt erhvervsevnetab på 55 %.

Vores klient er selvsagt meget glad for resultatet og for, at vi ikke gav op, da der faldt en indsigelse om lavhastighed og dermed et afslag på udbetaling af erstatning.

ER DU I TVIVL, OM DU HAR FÅET DEN RETTE AFGØRELSE OG VURDERING I DIN SAG? – DA KONTAKT OS FOR EN UFORPLIGTENDE DRØFTELSE PÅ TLF. 86 13 01 44.

Søg