2016 11.02

Mere end 3 mio. kr i erstatning for patientskade

I en tragisk sag bliver vores klient udsat for en fejloperation. Baggrunden er, at vores klient skal opereres for åreforkalkning i hovedpulsåren, og denne operation går galt. Det får meget store konsekvenser for vores klient, da denne efterfølgende får amputeret det ene ben, som direkte konsekvens af fejlbehandlingen. Som følge af fejloperationen tilkendes vores klient […]

2016 10.02

3 mio. kr i erstatning for piskesmæld efter langvarig sagsbehandling!

Til stor glæde for vores klient, er det endelig lykkes os at få tilkendt en samlet erstatning på 3 mio. kr. for følgerne af en piskesmældsulykke! Vores klient har i denne sag måtte væbne sig med en udstrakt tålmodighed, i det sagen samlet set har taget næsten 8 år! Årsagen til den urimeligt lange sagsbehandling […]

2016 14.01

En meget kedelig tendens i arbejdsskadesager!

Vi har inden for de seneste år oplevet en klar tendens til at forsikringsselskaberne benytter enhver lejlighed til at anke arbejdsskade sager, og dermed trække afgørelser i langdrag. Dette er en meget beklagelig og ikke mindst belastende udvikling for de tilskadekomne i arbejdsskadesager. I en konkret arbejdsskadesag, som vi har ført for en fisker, har […]

2015 25.10

Opsigtsvækkende udtalelse fra retslægerådet!

Retslægerådet har netop afgivet svar i en af vores retssager om fuld anerkendelse af årsagssammenhæng mellem en trafikulykke og piskesmæld samt diskusprolaps i nakken. Vores klients telefoniske henvendelse til skadestuen på skadedagen blev ikke noteret på skadestuen, og senere journalnotat hos egen læge var mangelfuldt. Symptomerne på prolapsen kom først senere, men Retslægerådet bekræfter alligevel, […]

2015 12.08

Opsigtsvækkende afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen i sag om erhvervsevnetab

Arbejdsskadestyrelsen har netop anerkendt et midlertidigt erhvervsevnetab på 50 % til vores klient, der er en ung mand. Midlertidigt erhvervsevnetab betyder, at der fastsættes et erhvervsevnetab på 50% indtil videre i en verserende sag. Normalt vil niveauet for midlertidigt erhvervsevnetab være betydeligt lavere. Konsekvensen for vores klient er en positiv effekt på de løbende udbetalinger […]

2015 30.07

2.000.000 kr. i erstatning, men beløbet burde have været større!

Denne sag er desværre et ”klassisk” eksempel på en sag, hvor en tilskadekommen kunne have fået en betydelig større erstatning!Er man udsat for personskade, er det ekstremt vigtigt for erstatningsmulighederne, at skader og symptomer fra ulykken registreres udførligt hos en læge senest 72 timer efter ulykken. I denne sag fik vores klient, umiddelbart efter ulykken, […]

2015 25.06

4.000.000 kr. i erstatning for patientskade, og ikke endeligt opgjort!

For en af vores klienter fik fejlbehandling hos en kiropraktor skæbnesvangre konsekvenser, da vores klient efterfølgende fik en blodprop i hjernen. Vi har netop formået at få anerkendt årsagssammenhæng mellem kiropraktorbehandlingen og den efterfølgende udløsning af blodprop i hjernen. Som konsekvens heraf er vores klient tilkendt erstatning for tabt erhvervsevne, varigt mén samt maksimal udbetaling […]

2015 15.05

Patientskade erstatning: Det kan være en svær kamp!

Sygehus overså tegn på kræft på røntgenbilleder og undlod derfor at henvise til MR scanning. Det betød, at kræftdiagnosen blev stillet alt for sent. Men Patienterstatningen mente ikke at vores klient var blevet påført en skade. Patienterstatningen undlod at indhente røntgenbillederne og henviste blot til sygehusets egen røntgenbeskrivelse. I forbindelse med Ankenævnets behandling af sagen, […]

2015 8.03

Erstatningsnævnet for voldsofre udbetaler million erstatning i 12 år gammel sag!

En daværende 20-årig ung mand havde ikke fået erstatning for mistet erhvervsevne efter et groft overfald tilbage i 2003. I 2011 kontaktede denne Advokaterne Store Torv 16 (nu STORE TORV Erstatningsadvokater) for at få hjælp i sagen. Som resultat af den efterfølgende indsats er det lykkes, at få erstatningsnævnet til at anerkende erhvervsevne erstatning og […]

1 2 3