Retssag om lavhastighed forligt til påstandsbeløbet

Retssag om lavhastighed forligt til påstandsbeløbet

Den evige indsigelse om lavhastighed medfører desværre stadig i stor stil, at vi er nødt til at udtage stævning mod forsikringsselskaberne.

I den omtalte sag havde ansvarsforsikringsselskabet afvist årsagssammenhæng mellem trafikulykken med påkørsel frontalt/fra siden i en rundkørsel og vores klients nakkegener siden ulykken. Dette under henvisning til lavhastighed og manglende brosymptomer.

Vi indhentede allerede udenretligt udenlandsk lægejournal, som dokumenterede brosymptomer, men forsikringsselskabet fastholdt afvisningen under henvisning til, at ulykken var sket med lav hastighed.

Herefter udtog vi stævning mod selskabet og forelagde sagen for Retslægerådet til vurdering af den medicinske årsagssammenhæng.

Retslægerådet har nu udtalt, at der er fuld medicinsk årsagssammenhæng mellem trafikulykken og vores klients nakkegener, ligesom rådet (helt i tråd med rådets kompetance) ikke udtaler sig om tekniske spørgsmål i forhold til sammenhængen mellem bilens hastighedsændring og dennes egnethed til at forårsage varige personskade.

Forsikringsselskabet er på nævnte baggrund vendt tilbage over for os udenretligt og har tilbudt forlig svarende til det påståede beløb.

Der bliver således ikke nogen egentlig hovedforhandling i retssagen, og denne kan nu hæves.

Er du i tvivl om du har fået en rigtig afgørelse i din sag? Kontakt os gratis på tlf. 86130144 eller udfyld kontaktformular på denne side. Vi kontakter dig herefter og vurderer gratis din sag.

Søg