Ansvarsforsikringen havde afvist ethvert krav. Så overtog vi sagen…

Ansvarsforsikringen havde afvist ethvert krav. Så overtog vi sagen…

Ultimo 2017 blev vi kontaktet af en klient, som var kommet til skade året inden.

Klienten havde allerede en advokat på sagen, men der var ikke opnået nogen godtgørelse eller erstatning, da ansvarsforsikringen havde afvist at dække under henvisning til konkurrerende gener. Advokaten havde derfor anbefalet klienten at stoppe sagen.

Vi overtog sagen og foretog en grundig gennemgang af samtlige sagsakter. På den baggrund indgik vi i forhandlinger med ansvarsforsikringen, som nu endelig har indvilliget i at betale vores klient 1,3 mio i samlet godtgørelse og erstatning.

Vores klient er meget tilfreds med resultatet og glad for, at hun ikke fulgte den tidligere advokats råd om at stoppe sagen.

Er du i tvivl om du har fået en rigtig afgørelse i din sag? Kontakt os gratis på tlf. 86130144 eller udfyld kontaktformular på denne side. Vi kontakter dig herefter og vurderer gratis din sag.

Søg