Erstatning for seksuelt overgreb

Erstatning for seksuelt overgreb

Vores klient blev som barn udsat for seksuelt misbrug gennem flere år, og overgrebsmanden blev idømt fængselsstraf. På dette tidspunkt var vores klient repræsenteret af en bistandsadvokat, som desværre forsømte at forfølge erstatningskravene.

Flere år senere tog klienten kontakt til os med klager over bl.a. psykiske gener efter de mange overgreb. Vi rettede henvendelse til både bistandsadvokaten og Erstatningsnævnet, hvilket nu har resulteret i, at vores klient har fået godtgørelse og erstatning for både svie og smerte, varigt mén og erhvervsevnetab.

Det er desværre vores erfaring, at mange ofre for vold og seksuelle forbrydelser IKKE får den erstatning, de har krav på, fordi bistandsadvokaterne ikke forfølger kravene efter straffesagens afslutning.

Hvis du har været udsat for noget lignende og er i tvivl om, hvorvidt du har fået den rette erstatning, så kontakt os for en gratis vurdering af din sag.

Vi er eksperter i personskadeerstatning.  Ved at lade en god erstatningsadvokat vurdere din situation og dine rettigheder er du sikker på at få den personskadeerstatning, som du har ret til og krav på.

Søg