2018 17.12

Méngrader hævet til 30% i flere sager

Det hænder ofte, at vi fra vores klients ulykkesforsikringer modtager ménvurderinger på henholdsvis 20 og 25 % i sager, hvor der er tale om alvorlig personskade, og hvor méngraden efter vores opfattelse rettelig bør være højere. Hvis méngraden fastsættes til 30 % eller mere, betyder det for ulykkesforsikringerne, at de skal betale dobbelterstatning. Det er […]

2018 17.12

Kendt kollegie ifalder ansvar

Vi har nu fået anerkendt erstatningsansvar for et anerkendt kollegie. Det er sket efter længere korrespondance med ansvarsforsikringen. Grunden til erstatningsansvaret var manglende/utilstrækkelig afmærkning af en indendørs glasdør, som vores klient kolliderede med en morgen på vej ud af kollegiet. Det betyder for vores klient, at hun kan få: erstattet godtgørelse for svie og smerte […]

2018 17.12

DanCrash – Forsikringsselskabernes kæphest !

Vi har igen i en sag modtaget en pludselig meddelelse fra forsikringsselskabet om ophør af al udbetaling fremover. Det til trods for at forsikringsselskabet har betalt både svie og smerte, varigt mén og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i mere end 1 år. I følge brevet skyldes ophøret af udbetaling en ensidig indhentet rapport fra DanCrash. […]

2018 27.04

Retslægerådet bekræfter igen, at der IKKE er entydig sammenhæng mellem påkørsel bagfra og udviklingen af nakkesmerter

I en af vores retssager har Retslægerådet atter bekræftet, at skadelidte ved påkørslen bagfra pådrog sig hjernerystelse/piskesmæld Som skadelidt skal man derfor ikke acceptere et afslag fra forsikringsselskaberne med begrundelsen om, at farten var for lav til at give varige skader. Kontakt os hurtigst muligt, hvis du har en sag om dette.

2018 24.04

Byretten afviser forsikringsselskabets krav om forelæggelse for Retslægerådet for 3. gang

I en af vores retssager har Byretten givet os medhold i, at forsikringsselskabet skal nægtes adgang til at forelægge sagen for Retslægerådet for 3. gang. Retslægerådet har to gange tidligere givet klare svar i sagen, og byretten er enig med os i, at selskabet blot vil prøve at få Retslægerådet til at ændre tidligere svar, […]

2018 14.03

Fik Arbejdsskadestyrelsen til at forhøje erhvervsevnetab

En af vores klienter har været ude for en trafikulykke, hvor Arbejdsskadestyrelsen (i dag Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)) afgjorde at følgerne af ulykken medførte et erhvervsevnetab på 50%. Baggrunden for tilkendelse af et erhvervsevnetab på 50% var, at vores klient kun er i stand til at arbejde 17-18 timer om ugen, efter ulykken. Vi gjorde indsigelser imod […]

2017 21.11

I arbejdsskadesag forhøjede Ankestyrelsen méngrad fra 12 % til 18 % for rygskade.

Vores klient fik fastsat et varigt mén på 12 % hos AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) og vi anbefalede en klage til Ankestyrelsen. Selv om Ankestyrelsen undervejs ”truede” med at træffe afgørelse om, at det slet ikke var en arbejdsskade, besindede Ankestyrelsen sig og forhøjede i stedet méngraden til 18 %. Lad altid en erstatningsadvokat vurdere din […]

2017 17.03

Mange uretfærdige afgørelser om lændesmerter efter trafikuheld

Mange skadelidte får smerter i lænden efter trafikulykker. Forsikringsselskaberne og AES (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) afviser imidlertid, at man kan få en lænderygskade ved en trafikulykke, med mindre ryglænet i bilen knækkede ved sammenstødet. Det er efter vores opfattelse helt forkert og en fuldstændig udokumenteret påstand, da mange tidligere raske mennesker straks for smerter i lænden efter […]

2017 3.02

Mange af vores klienter er utilfredse med ”Hovedpineklinikken” i Århus

Vores klienter fortæller, at de chokerede over behandlingen i Hovedpineklinikken, da de bliver behandlet som psykiatriske patienter, når de kommer med langvarige eller kroniske smerter i nakken og hovedet efter trafikulykker. Ofte bliver de behandlet af en psykiater, der stiller en ”ny” forskningsdiagnose, BDS (Bodily Distress Syndrom). Det er et stort problem i erstatningssagen, da […]

2017 11.01

Forudbestående varigt mén skulle ikke medføre fradrag i erhvervsevnetabserstatning

I en afgørelse om erhvervsevnetab foretog AES fradrag for både forudbestående gener og gener, der var opstået efter arbejdsskaden, men som ikke var en følge af arbejdsskaden. Disse (andre) følger havde imidlertid ingen indflydelse på den nedsatte arbejdstid, der kun skyldtes følgerne efter arbejdsskaden. Efter gennemgang af vores klage ændrede AES afgørelsen, så vores klient nu får […]

2016 12.05

Erstatningsadvokater må ikke opkræve procenter af en erstatning i Danmark

Vi oplever til tider en vis usikkerhed hos tilskadekomne i forbindelse med brug af erstatningsadvokater. En bekymring kan være, om ikke det kan være frygteligt dyrt at få hjælp til at køre sin erstatningssag. Hos Advokaterne Store Torv 16 (nu STORE TORV Erstatningsadvokater) vil vi meget gerne medvirke til at fjerne denne usikkerhed, da vi […]

2016 11.02

Mere end 3 mio. kr i erstatning for patientskade

I en tragisk sag bliver vores klient udsat for en fejloperation. Baggrunden er, at vores klient skal opereres for åreforkalkning i hovedpulsåren, og denne operation går galt. Det får meget store konsekvenser for vores klient, da denne efterfølgende får amputeret det ene ben, som direkte konsekvens af fejlbehandlingen. Som følge af fejloperationen tilkendes vores klient […]

2016 10.02

3 mio. kr i erstatning for piskesmæld efter langvarig sagsbehandling!

Til stor glæde for vores klient, er det endelig lykkes os at få tilkendt en samlet erstatning på 3 mio. kr. for følgerne af en piskesmældsulykke! Vores klient har i denne sag måtte væbne sig med en udstrakt tålmodighed, i det sagen samlet set har taget næsten 8 år! Årsagen til den urimeligt lange sagsbehandling […]

2016 14.01

En meget kedelig tendens i arbejdsskadesager!

Vi har inden for de seneste år oplevet en klar tendens til at forsikringsselskaberne benytter enhver lejlighed til at anke arbejdsskade sager, og dermed trække afgørelser i langdrag. Dette er en meget beklagelig og ikke mindst belastende udvikling for de tilskadekomne i arbejdsskadesager. I en konkret arbejdsskadesag, som vi har ført for en fisker, har […]

2015 25.10

Opsigtsvækkende udtalelse fra retslægerådet!

Retslægerådet har netop afgivet svar i en af vores retssager om fuld anerkendelse af årsagssammenhæng mellem en trafikulykke og piskesmæld samt diskusprolaps i nakken. Vores klients telefoniske henvendelse til skadestuen på skadedagen blev ikke noteret på skadestuen, og senere journalnotat hos egen læge var mangelfuldt. Symptomerne på prolapsen kom først senere, men Retslægerådet bekræfter alligevel, […]

2015 12.08

Opsigtsvækkende afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen i sag om erhvervsevnetab

Arbejdsskadestyrelsen har netop anerkendt et midlertidigt erhvervsevnetab på 50 % til vores klient, der er en ung mand. Midlertidigt erhvervsevnetab betyder, at der fastsættes et erhvervsevnetab på 50% indtil videre i en verserende sag. Normalt vil niveauet for midlertidigt erhvervsevnetab være betydeligt lavere. Konsekvensen for vores klient er en positiv effekt på de løbende udbetalinger […]

2015 30.07

2.000.000 kr. i erstatning, men beløbet burde have været større!

Denne sag er desværre et ”klassisk” eksempel på en sag, hvor en tilskadekommen kunne have fået en betydelig større erstatning!Er man udsat for personskade, er det ekstremt vigtigt for erstatningsmulighederne, at skader og symptomer fra ulykken registreres udførligt hos en læge senest 72 timer efter ulykken. I denne sag fik vores klient, umiddelbart efter ulykken, […]

2015 25.06

4.000.000 kr. i erstatning for patientskade, og ikke endeligt opgjort!

For en af vores klienter fik fejlbehandling hos en kiropraktor skæbnesvangre konsekvenser, da vores klient efterfølgende fik en blodprop i hjernen. Vi har netop formået at få anerkendt årsagssammenhæng mellem kiropraktorbehandlingen og den efterfølgende udløsning af blodprop i hjernen. Som konsekvens heraf er vores klient tilkendt erstatning for tabt erhvervsevne, varigt mén samt maksimal udbetaling […]

2015 15.05

Patientskade erstatning: Det kan være en svær kamp!

Sygehus overså tegn på kræft på røntgenbilleder og undlod derfor at henvise til MR scanning. Det betød, at kræftdiagnosen blev stillet alt for sent. Men Patienterstatningen mente ikke at vores klient var blevet påført en skade. Patienterstatningen undlod at indhente røntgenbillederne og henviste blot til sygehusets egen røntgenbeskrivelse. I forbindelse med Ankenævnets behandling af sagen, […]

2015 8.03

Erstatningsnævnet for voldsofre udbetaler million erstatning i 12 år gammel sag!

En daværende 20-årig ung mand havde ikke fået erstatning for mistet erhvervsevne efter et groft overfald tilbage i 2003. I 2011 kontaktede denne Advokaterne Store Torv 16 (nu STORE TORV Erstatningsadvokater) for at få hjælp i sagen. Som resultat af den efterfølgende indsats er det lykkes, at få erstatningsnævnet til at anerkende erhvervsevne erstatning og […]

1 2