ERSTATNING AFVIST MED INDSIGELSE OM 'LAVENERGI' – NU BETALER FORSIKRINGSSELSKABET 3,2 MIO

ERSTATNING AFVIST MED INDSIGELSE OM 'LAVENERGI' – NU BETALER FORSIKRINGSSELSKABET 3,2 MIO

ERSTATNING AFVIST MED INDSIGELSE OM 'LAVENERGI' – NU BETALER FORSIKRINGSSELSKABET 3,2 MIO I SKATTEFRI ERSTATNING …

Vi har i dag indgået forlig i en retssag, hvor modpartens forsikringsselskab havde afvist at betale erstatning for erhvervsevnetab.

Forsikringsselskabet havde tidligere (udenretligt) betalt både godtgørelse for svie og smerte, varigt mén og en del erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for vores klients følger efter piskesmæld, men selskabet afviste at betale erstatning for erhvervsevnetab under henvisning til, at ulykken var sket med lav hastighed og ikke var egnet til at give varig personskade?! Suk!

Vi anlagde derfor retssag mod forsikringsselskabet, og efter retssagens forelæggelse for Retslægerådet betaler forsikringsselskabet nu 3,2 mio i skattefri erhvervsevnetabserstatning til vores klient.

HAR DU ELLER EN DU KENDER VÆRET UDSAT FOR EN LIGNENDE AFVISNING UNDER HENVISNING TIL EN INDSIGELSE OM 'LAVHASTIGHED'? KONTAKT OS FOR EN GRATIS DRØFTELSE AF DIN SAG PÅ TLF. 86 13 01 44.

Søg