ET STØT STIGENDE ANTAL AFGØRELSER I ARBEJDSSKADESAGER ANKES AF ARBEJDSSKADEFORSIKRINGERNE…

ET STØT STIGENDE ANTAL AFGØRELSER I ARBEJDSSKADESAGER ANKES AF ARBEJDSSKADEFORSIKRINGERNE…

Vi oplever desværre, at der aldrig før har været så mange afgørelser i arbejdsskadesager, som ankes af arbejdsskadeforsikringerne.

Der skal naturligvis indgives en anke, når der er noget velbegrundet at klage over; eksempelvis relevante lægelige oplysninger, som Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring måtte have overset og dermed ikke har inddraget i den samlede vurdering.

MEN nogle arbejdsskadeforsikringer har – efter vores opfattelse – fået en kedelig tendens til enten at indgive en grundløs, ubegrundet eller fattigt begrundet anke for på den måde at udskyde sagen og dermed også erstatningsudbetalingen i flere måneder.

Det har utrolig stor betydning (og konsekvens) for vores klienter, når afgørelserne ankes, uden at der synes at være en reel og velbegrundet årsag hertil; ikke alene forhaler det sagsbehandlingstiden med adskillige måneder, men ligeledes får det økonomiske konsekvenser for vores klienter, da en anke har opsættende virkning.

HAR ARBEJDSSKADEFORSIKRINGEN OGSÅ ANKET EN AFGØRELSE I DIN ARBEJDSSKADESAG ? DA RING PÅ TLF. 86 13 01 44 OG FÅ EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE DRØFTELSE AF DIN SAG.

Søg