VI HAR IKKE GLEMT JER – VI HAR BARE HAFT LIDT TRAVLT…

VI HAR IKKE GLEMT JER – VI HAR BARE HAFT LIDT TRAVLT…

De seneste uger har budt på mange spændende afgørelser og resultater til vores klienter!

Denne nyheds tema bliver sager overtaget fra andre advokater.

Det hænder, at vi overtager sager fra både andre advokater, fagforeninger m.m., og årsagerne hertil kan være flere og forskellige.

I én af sagerne overtaget fra et andet advokatkontor (med speciale i erstatningsret), havde den tidligere advokat meddelt klienten, at der ikke var mere at gøre efter, at ansvarsforsikringen havde indhentet en crashtest, påstået lavhastighed og samtidig, at der efter trafikulykken var indtrådt en helbredsmæssig forværring, som ikke kunne relateres til trafikulykken.

Klienten kontaktede derfor os og bad om en ‘second-opinion’. Sagen er netop nu forligt med en skattefri erstatning til klienten på knap 1 mio., og vi kan kun igen sige, at man IKKE skal give op på sin erstatningssag blot fordi, der kommer indsigelser om lavhastighed – en evig kæphest fra forsikringsselskabernes side, som vi gerne hjælper med at aflive i videst muligt omfang!

I en af de andre sager, vi har overtaget fra et andet advokatkontor, og hvor der er tale om en verserende retssag mod et ansvarsforsikringsselskab ligeledes om følger efter en trafikulykke, da havde klientens tidligere advokat meddelt, at Retslægerådets udtalelse i sagen gav anledning til, at denne burde hæves. Retslægerådet havde imidlertid i den pågældende sag bl.a. udtalt, at nakkegenerne med mere end 50 % sandsynlighed kunne tilskrives trafikulykken og ikke andre forhold. Vi har derfor nu overtaget retssagens videre behandling, da Retslægerådets udtalelse i sagen er ganske god – ikke alene svaret på det ovenfor omtalte spørgsmål men faktisk udtalelsen i sin helhed.

Den tidligere advokat på sagen var ikke specialist i erstatningsret, og vi anbefaler derfor fortsat alle skadelidte, at man efter en ulykke kontakter en advokat, der har erfaring med specialet!

Søg