DFIM

Hvad er DFIM?

DFIM står for Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring. DFIM behandler blandt andet sager, hvor ukendte og uforsikret motorkøretøjer er indblandet i trafikulykker eller forvolder andre former for skader. 

Garantifonden

DFIM en blandt andet en garantifond indenfor motorkøretøjer har til formål at hjælpe dig som er blevet påkørt eller på anden måde forvoldt skade på dig eller dine ting, hvor det er et ukendt, uforsikret eller udenlandsk motorkøretøj som har forvoldt skaden. Har du en skadeforsikring (kaskoforsikring)  på din bil? Så skal du anmelde skaden til eget forsikringsselskab.

Har du en skade du vil anmelde til DFIM’ garantifond for motorkøretøjer, så kan du gøre det her.

Hvordan defineres et ukendt motorkøretøj?

For at betegne et køretøj som ukendt kræves det, at man enten ikke kender registreringsnummeret eller at registreringsnummeret ikke stemmer overens med de øvrige oplysninger om køretøjet. Derudover betegnes det også som et ‘ukendt køretøj’, hvis det ikke har været muligt at indsamle de nødvendige oplysninger ved ulykkesstedet, eksempelvis hvis der er tale om en flugtbilist.

Dog anses et køretøj ikke som ukendt, hvis den nødvendige information som førerens identitet og køretøjets registreringsnummer ikke er blevet indhentet ved uheldet.

Påkørt af udenlandsk køretøj

Hvis du er blevet påkørt af et udenlandsk motorkøretøj og ikke har en kaskoforsikring, kan du anmelde skaden til DFIM. Hvis du har kendskab til det forsikringsselskab, som det udenlandske køretøj er registreret i, skal du kontakte det danske selskab, der repræsenterer det udenlandske forsikringsselskab.

Hvis du ikke kender det udenlandske motorkøretøjs forsikringsselskab, kan du selv slå registreringsnummeret og datoen for  skaden op på DFIM’ handlingsliste  – og dermed kan du få oplyst hvilket forsikringsselskab det udenlandske motorkøretøj har.

Er det ikke muligt for dig at finde det udenlandske motorkøretøjs forsikringsselskab, så skal du kontakte DFIM, som kan hjælpe dig videre.