USANDT, FORKERT, UACCEPTABELT !

USANDT, FORKERT, UACCEPTABELT !

I DR Kontants udsendelse; “En ulykke kommer sjældent alene”, udtaler underdirektør hos Forsikring & Pension, Pia Holm Steffensen, at Retslægerådet selv indhenter og anvender crashtests i forbindelse med vurdering af personskader efter biluheld.
DET ER LØGN!
Retslægerådet har i en mail til os bekræftet, at de ALDRIG indhenter crashtests eller lignende tekniske undersøgelser efter biluheld.
Det er skræmmende, at Forsikring & Pension, som er en brancheorganisation med hovedformål bl.a. at sikre tryghed for den enkelte dansker, på offentligt TV taler usandt for at forsvare, at forsikringsselskaberne ikke betaler den korrekte erstatning til skadelidte.
Kampen stopper ikke her…
Søg