STOR VIRKSOMHED IFALDER ANSVAR !

STOR VIRKSOMHED IFALDER ANSVAR !

Vores klient tog kontakt til os efter at være kommet til skade under udførelse af sit arbejde.

Klienten og en kollega skulle udføre arbejde fra et stillads, da kollegaen kom til at kortslutte en sandblæser. Det resulterede i, at sandblæseren “skød” en sandstråle ud og ramte vores klient, som herved faldt flere meter ned gennem en åbning i stilladset.

Efter indhentelse og gennemgang af sagens akter var det vores klare opfattelse, at ulykken måtte tilskrives arbejdsgiveren. Det skyldes manglende instruktion samt kollegaens uagtsomme adfærd.

På baggrund af længere redegørelse og supplerende dokumentation har arbejdsgiverens forsikringsselskab nu anerkendt arbejdsgiveransvaret i sagen.

For vores klient betyder det, at han nu kan få dækket fuld godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og eventuelt differencekrav på erstatning for tab af erhvervsevne.

Vores klient er derfor meget tilfreds med resultatet!

Læs de vigtigste råd omkring arbejdsskade her

Kontakt os i dag for en gratis vurdering af din arbejdsskadesag.

Søg