Opsigtsvækkende udtalelse fra retslægerådet!

Opsigtsvækkende udtalelse fra retslægerådet!

Retslægerådet har netop afgivet svar i en af vores retssager om fuld anerkendelse af årsagssammenhæng mellem en trafikulykke og piskesmæld samt diskusprolaps i nakken.

Vores klients telefoniske henvendelse til skadestuen på skadedagen blev ikke noteret på skadestuen, og senere journalnotat hos egen læge var mangelfuldt. Symptomerne på prolapsen kom først senere, men Retslægerådet bekræfter alligevel, efter en tydeligvis grundig gennemgang af alle sagens akter, at det er sandsynligt, at alle følgerne skyldes trafikulykken.

Søg