Mere end 3 mio. kr i erstatning for patientskade

Mere end 3 mio. kr i erstatning for patientskade

I en tragisk sag bliver vores klient udsat for en fejloperation. Baggrunden er, at vores klient skal opereres for åreforkalkning i hovedpulsåren, og denne operation går galt. Det får meget store konsekvenser for vores klient, da denne efterfølgende får amputeret det ene ben, som direkte konsekvens af fejlbehandlingen.

Som følge af fejloperationen tilkendes vores klient af patienterstatningen en méngrad på 50%. Da det er muligt for vores klient at fortsætte i sit job, dog med begrænsninger til følge, tilkendes han efterfølgende et erhvervsevnetab på 25%.

På dette tidspunkt forsøger kommunen at få skadelidte til at søge pension. I stedet for dette, lykkes det at få skadelidte ansat i fleksjob i samme virksomhed. Skiftet fra fuldtidsjob til fleksjob medfører en stor lønnedgang for skadelidte, og på den baggrund anmoder vi om genoptagelse af vurdering af erhvervsevnetab. Det er vores vurdering at skadelidte bør tilkendes 65% i erhversevnetab frem for de daværende 25%.

Vi får medhold i genoptagelsen i patienterstatningen, hvormed vores klient samlet tilkendes mere end 3 mio. kr. i erstatning for 25% méngrad og 65% erhvervsevnetab.

Søg