Flere kommuner raskmelder syge skadelidte!

Flere kommuner raskmelder syge skadelidte!

Det sker alt for ofte, at kommunerne raskmelder syge skadelidte. Begrundelsen er, at de kan stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet i et andet hverv.

Det er under al kritik !!

I en af vores sager havde kommunen raskmeldt vores klient, hvilket betød, at kommunen stoppede udbetalingen af sygedagpenge.

Grundet ulykkens alvorlige følger var vores klient imidlertid gået ned i arbejdstid og løn ligesom hendes méngrad i arbejdsskadesagen var vurderet til 15 %. På trods heraf fandt kommunen, at hun kunne stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet i et andet arbejde.

Vi klagede over kommunes afgørelse, som blev indbragt for Ankestyrelsen.

Nu har Ankestyrelsen truffet afgørelse om, at vores klient er berettiget til sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Det skyldes at hun på ingen måde kan stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet – heller ikke i et andet hverv.

For vores klient har kommunens fatale fejlvurdering betydet, at hun i en periode har været hårdt økonomisk presset. Det har påvirket både hende og hendes familie.

DET ER YDERST KRITISABELT – og vi agter at tage kampen op mod kommunerne i disse sager !

Læs hvordan du anmelder en arbejdsskade her

Få en gratis vurdering af din arbejdsskadesag i dag

Søg