Fik Arbejdsskadestyrelsen til at forhøje erhvervsevnetab

Fik Arbejdsskadestyrelsen til at forhøje erhvervsevnetab

En af vores klienter har været ude for en trafikulykke, hvor Arbejdsskadestyrelsen (i dag Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)) afgjorde at følgerne af ulykken medførte et erhvervsevnetab på 50%. Baggrunden for tilkendelse af et erhvervsevnetab på 50% var, at vores klient kun er i stand til at arbejde 17-18 timer om ugen, efter ulykken.

Vi gjorde indsigelser imod afgørelsen, idet vi ikke mente at styrelsen havde lagt vægt på vores oplysninger om, at vores klient også var gået ned i timeløn (fra faglært løn til ufaglært løn).

Dette har vi fået medhold i, hvorfor AES har forhøjet erhvervsevnetabet for vores klient til 60%, på grund af denne nedgang i timelønnen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) – eller Arbejdsskadestyrelsen, som den tidligere hed, er en myndighed, der træffer afgørelser i sager om arbejdsskader. Alle arbejdsulykker skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og der tages herefter stilling til, om skaden kan anerkendes som arbejdsskade, samt størrelsen af din erstatning.

Det er disse afgørelser, vi kan hjælpe dig med at bedømme og evt. gøre indsigelser imod. Kontakt os for at få en vurdering af din sag.

Søg