En meget kedelig tendens i arbejdsskadesager!

En meget kedelig tendens i arbejdsskadesager!

Vi har inden for de seneste år oplevet en klar tendens til at forsikringsselskaberne benytter enhver lejlighed til at anke arbejdsskade sager, og dermed trække afgørelser i langdrag. Dette er en meget beklagelig og ikke mindst belastende udvikling for de tilskadekomne i arbejdsskadesager.

I en konkret arbejdsskadesag, som vi har ført for en fisker, har vi nu efter længere tids tovtrækkeri med forsikringsselskabet fået en klokkeklar afgørelse – til fordel for vores klient.

Arbejdsskadestyrelsen havde fastsat et erhvervsevnetab på 85% og et varigt mén på 25% for vores klient, hvilket forsikringsselskabet ikke ville anerkende, og derfor ankede til Ankestyrelsen. Sådanne anker kan ofte tage ganske lang tid, hvor skadelidte går i uvished, og desuden kan blive bragt i store økonomiske problemer. I denne sag stadfæstede Ankestyrelsen dog usædvanligt hurtigt afgørelsen, hvorefter vores klient nu har fået udbetalt erstatning ud fra det af Arbejdsskadestyrelsen fastsatte erhvervsevnetab på 85% og varige mén på 25%.

Foruden nævnte erstatning er det også lykkes, som følge af den alvorlige ulykke, at få tilkendt førtidspension til vores klient.

Udfaldet på sagen var naturligvis til stor tilfredshed for vores klient, men der gik ikke desto mindre mere end 4 år fra skadetidspunktet til at sagen var afgjort, og den endelige erstatning kunne udbetales.

Søg