DanCrash – Forsikringsselskabernes kæphest !

DanCrash – Forsikringsselskabernes kæphest !

Vi har igen i en sag modtaget en pludselig meddelelse fra forsikringsselskabet om ophør af al udbetaling fremover. Det til trods for at forsikringsselskabet har betalt både svie og smerte, varigt mén og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i mere end 1 år. I følge brevet skyldes ophøret af udbetaling en ensidig indhentet rapport fra DanCrash.

Vores klient har IKKE fejlet noget forud for ulykken, og der er både initial- og brosymptomer. Forsikringsselskabet har derfor også helt indtil nu anerkendt fuld årsagssammenhæng.

Efter vores opfattelse kan en rapport fra DanCrash INTET sige om, hvorvidt ulykken har været egnet til at give varig personskade. Der er så mange faktorer, der spiller ind, når den konkrete sag skal vurderes, og der er ingen tvivl om, at rapporterne fra DanCrash langt fra belyser alle.

Retslægerådet har flere gange udtalt, at der ikke gælder nogen nedre grænse for, med hvilken hastighed man skal være påkørt, før man kan pådrage sig varig personskade!

Forsikringsselskaberne skal tage skadelidte, som skadelidte er – og det står vi fast ved!

I den omtalte sag vil vi derfor nu gå i gang med at indhente al materiale til brug for en retssag mod forsikringsselskabet.

Hvis du ligeledes har fået en afvisning fra et forsikringsselskab under henvisning til resultatet af en Dancrash rapport, skal du IKKE give op!

Ved trafikulykker sker der ofte personskade. Har du været udsat for personskade ved trafikulykke, så læs de vigtigste råd vedrørende erstatningssager her

Kontakt os for en gratis drøftelse af din sag. Vi er specialister.

Søg