AES “beklager” anerkendelse af lændegener !?!?

AES “beklager” anerkendelse af lændegener !?!?

Det sker meget ofte, at erstatningssager indbringes for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) til vurdering og udmåling af henholdsvis varigt mén og erhvervsevnetab.

Når der foreligger en udtalelse, indhenter vi altid det interne lægekonsulentark. Det giver os indsigt i, hvordan den/de pågældende lægekonsulenter er nået frem til resultatet.

I denne uge modtog vi en revurdering fra AES i en sag, hvor vi ikke fandt den første udmåling af det varige mén tilstrækkelig! AES hævede derfor méngraden fra 30 til 40 %. Den revurdering var til stor glæde for vores klient!

I går modtog vi det interne lægekonsulentark i forbindelse med revurderingen, og til STOR BEKYMRING fremgik det af lægekonsulentens interne notat, at:

“…vi må nok hellere tage lænden med, beklager.”

Hvem er det, AES beklager sig til, nu da de skal være upartiske og uvildige i deres vurderinger !? Hvorfor er AES kede af at anerkende skadelidtes lændegener!?

Formålet med en sags forelæggelse for AES er netop at få en uafhængig, uvildig og upartisk vurdering af varigt mén. Det danner grundlag for udmålingen af erhvervsevnetabet. AES burde være upartiske i deres vurderinger, men er de nu også det!?!? Lægekonsulentens interne bemærkning ovenfor er derfor til STOR bekymring for de skadelidte.

Vi er meget opmærksomme på problemstillingen og holder jer underrettet, hvis der sker mere i den anledning.

Læs de vigtige råd omkring erstatningssager her.

Få altid en vurdering af din sag af STORE TORV Erstatningsadvokater. Kontakt os i dag.

Søg