Advarsel!!! Pas på valg af speciallæge

Advarsel!!! Pas på valg af speciallæge

I stort set alle sager, der vedrører følger efter piskesmæld, hjernerystelse m.m., skal vi kæmpe en kamp mod forsikringsselskaberne om valg af speciallæge. Det gælder også sager, hvor der kræves en neurologisk/ neurokirurgisk speciallægeundersøgelse til belysning af følgerne.

Flere forsikringsselskaber foreslår ofte de samme speciallæger igen og igen. Det er MEGET bekymrende og betænkeligt, da speciallægerne på den måde ender på forsikringsselskabernes “faste lønningslister”. Kan en sådan speciallæge være i stand til at udarbejde en fuldstændig upartisk og uvildig speciallægeerklæring!?!?!

Vi mener NEJ!!!

Vi har netop fået dette bekræftet endnu en gang, hvor vi I forbindelse med gennemgang og vurdering af en klients sag er stødt på en speciallægeerklæring. Her skriver speciallægen i sit brev til forsikringsselskabet;

“Kære kollegaer…”

Det er under al kritik, og vi er netop i færd med at samle materiale mod den pågældende kvindelige speciallæge, så hendes erklæringer IKKE tillægges betydning i sagerne fremover.

Vi vil informere jer igen, når der er nyt i sagen!

Læs de gode råd i forhold til personskade og erstatningssager

Lad os vurdere din sag vedrørende personskade

Søg