Lise Enemark Cornelsen er ansat hos STORE TORV Erstatningsadvokater som bogholder og økonomimedarbejder siden 2022.

Lise Enemark Cornelsen - Bogholder og økonomimedarbejde