2018 17.12

Kendt kollegie ifalder ansvar

Efter længere korrespondance med ansvarsforsikringen har vi nu fået anerkendt erstatningsansvar for et anerkendt kollegie grundet manglende/utilstrækkelig afmærkning af en indendørs glasdør, som vores klient kolliderede med en morgen på vej ud af kollegiet.

Det betyder for vores klient, at hun kan få erstattet godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, erstatning for forlænget uddannelse og godtgørelse for varigt mén.

Såfremt vi ikke havde fået anerkendt ansvar i sagen, ville vores klient ”alene” have været berettiget til erstatning for varigt mén ved sin ulykkesforsikring.