2019 28.01

AES afviste erhvervsevnetab – nu får skadelidte 1,3 mio i erstatning

Efter adskillige redegørelser fra STORE TORV Erstatningsadvokater har AES i en sag fra 2011 nu endelig erkendt, at der er et varigt erhvervsevnetab på 35 %.

Som følge af arbejdsskaden har vores klient ikke været i stand til at genoptage arbejde på fuldtid igen efter ulykken men må i stedet klare sig med et deltidsjob, der giver en væsentlig lavere bruttoindtægt.

Vores klient er meget glad for resultatet.