2019 28.01

Advarsel!!! Pas på valg af speciallæge

I stort set alle sager, der vedrører følger efter piskesmæld, hjernerystelse m.m., og hvor der kræves en neurologisk/ neurokirurgisk speciallægeundersøgelse til belysning af følgerne, skal vi kæmpe en kamp mod forsikringsselskaberne om valg af speciallæge.

Flere forsikringsselskaber foreslår oftest de samme speciallæger, hvilket er MEGET bekymrende og betænkeligt, da speciallægerne på den måde ender på forsikringsselskabernes “faste …lønningslister”. I disse tilfælde kan man spørge, om en sådan speciallæge er i stand til at udarbejde en fuldstændig upartisk og uvildig speciallægeerklæring!?!?!

Vi mener NEJ!!!

Vi har netop fået dette bekræftet endnu en gang, hvor vi I forbindelse med gennemgang og vurdering af en klients sag er stødt på en speciallægeerklæring, hvor speciallægen i sit fremsendelsesbrev til forsikringsselskabet skriver;

“Kære kollegaer…”

Det er under al kritik, og vi er netop i færd med at samle materiale mod den pågældende kvindelige speciallæge, således at hendes erklæringer IKKE tillægges betydning i sagerne fremover.

Vi vil informere jer igen, når der er nyt i sagen!