I arbejdsskadesag forhøjede Ankestyrelsen méngrad fra 12 % til 18 % for rygskade.

I arbejdsskadesag forhøjede Ankestyrelsen méngrad fra 12 % til 18 % for rygskade.

Vores klient fik fastsat et varigt mén på 12 % hos AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) og vi anbefalede en klage til Ankestyrelsen.

Selv om Ankestyrelsen undervejs ”truede” med at træffe afgørelse om, at det slet ikke var en arbejdsskade, besindede Ankestyrelsen sig og forhøjede i stedet méngraden til 18 %.

Lad altid en erstatningsadvokat vurdere din arbejdsskadesag med varigt mén. Kontakt os for en gratis vurdering.

Læs de vigtigste råd om méngrad og tab af erhvervsevne her

Søg