Forudbestående varigt mén skulle ikke medføre fradrag i erhvervsevnetabserstatning

Forudbestående varigt mén skulle ikke medføre fradrag i erhvervsevnetabserstatning

I en afgørelse om erhvervsevnetab foretog AES fradrag for både forudbestående gener og gener, der var opstået efter arbejdsskaden, men som ikke var en følge af arbejdsskaden.

Disse (andre) følger havde imidlertid ingen indflydelse på den nedsatte arbejdstid, der kun skyldtes følgerne efter arbejdsskaden.

Efter gennemgang af vores klage ændrede AES afgørelsen, så vores klient nu får fuld erstatning for tab af erhvervsevne.

Søg