Fordoblet erhvervsevnetab pga. forkert fastansættelse af årsløn

Fordoblet erhvervsevnetab pga. forkert fastansættelse af årsløn

Skadelidte tog kontakt til os efter, at han havde været udsat for et overfald under et motorcykelarrangement.

Skadelidte havde den pågældende dag sagt “ja” til at hjælpe sin kammerat med at tilberede grillmad til arrangementet, da skadelidte umotiveret blev overfaldet og pådrog sig hovedtraume.

Da vi overtog sagen fra en anden advokat, som alene havde behandlet denne over for skadelidtes private ulykkesforsikring, foretog vi straks anmeldelse af skaden som en arbejdsskade, da der efter vores opfattelse var tale om en håndsrækning.

AES anerkendte efterfølgende, at ulykken var omfattet af Arbejdsskadesikringsloven, og vurderede skadelidtes varige mén til 20 %.

Efter endt afklaring ved kommunen fik skadelidte tilkendt fleksjob. Vi bad efterfølgende AES om at træffe afgørelse om det endelige erhvervsevnetab, hvorefter AES fastsatte erhvervsevnetabet alt for lavt. AES havde ikke ved fastsættelsen af skadelidtes årsløn inddraget den egentlige værdi af skadelidtes arbejdskraft men havde i stedet taget udgangspunkt i årsindkomsten forud for ulykken, hvor skadelidte af andre årsager ikke havde kunnet udnytte sin fulde erhvervsevne.

Årsindkomsten for året forud for ulykken var derfor ikke retvisende.

Vi ankede afgørelsen med vores bemærkninger til årslønsfastsættelsen, og AES har nu truffet ny afgørelse, hvori skadelidtes samlede erhvervsevnetab er fordoblet.

Er du i tvivl om du har fået en rigtig afgørelse i din sag? Kontakt os gratis på tlf. 86130144 eller udfyld kontaktformular på denne side. Vi kontakter dig herefter og vurderer gratis din sag.

Søg