Erstatningsadvokater må ikke opkræve procenter af en erstatning i Danmark

Erstatningsadvokater må ikke opkræve procenter af en erstatning i Danmark

Vi oplever til tider en vis usikkerhed hos tilskadekomne i forbindelse med brug af erstatningsadvokater. En bekymring kan være, om ikke det kan være frygteligt dyrt at få hjælp til at køre sin erstatningssag.

Hos Advokaterne Store Torv 16 (nu STORE TORV Erstatningsadvokater) vil vi meget gerne medvirke til at fjerne denne usikkerhed, da vi mener at alle bør få den bedst mulige hjælp til at opnå en retfærdig erstatning i forbindelse med personskader.

I en netop afgjort sag er en “erstatningsadvokat” i et andet advokatfirma i Danmark blev idømt en stor bøde for at opkræve et ulovligt salær. Den pågældende advokat fastsatte sit advokatsalær ud fra en procentandel af erstatningen til den tilskadekomne (i dette tilfælde 8%). Dette er ulovligt, da det ikke er tilladt at opkræve en procentandel af erstatningen som salær. I den konkrete sag var der desuden ingen rimelig sammenhæng mellem de opkrævede 8% i salær og det anvendte tidsforbrug.

Som skadelidt skal du derfor aldrig acceptere advokatsalærer fastsat efter sådanne principper, da det simpelthen ikke tilladt i Danmark!

Søg